Karol Kováč

  • Ekonomický riaditeľ

Karol Kováč sa narodil v Bratislave.

Po maturite na SPŠ elektrotechnickej absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes FEI STU) v Bratislave, zameranie Matematické stroje.

Po ukončení štúdia nastúpil na EF SVŠT ako interný ašpirant. Neskôr tam pôsobil ako odborný asistent, resp. docent. Po odbornej stránke sa venoval metódam spracovania informácií v meracej technike, elektromagnetickej kompatibilite, číslicovému spracovaniu signálov a technickej diagnostike. Patrí k popredným odborníkom v oblasti EMC na Slovensku.

V roku 1993 spolu a ďalšími tromi spoločníkmi založil spoločnosť Andis s.r.o. Od tohto roku až dodnes je jej konateľom a spravuje ekonomické záležitosti firmy.

V roku 1999 bol spoluzakladateľom spoločnosti Infocar a.s., ktorá sa zaoberá monitoringom vozidiel, navigačnými a tankovacími systémami. Niekoľko rokov pôsobil v jej predstavenstve ako člen a neskôr ako predseda. V súčasnosti je predsedom dozornej rady. Infocar je už viac ako desať rokov stabilným obchodným partnerom spoločnosti Andis.

Karol Kováč pracuje v spoločnosti Andis na pozícii ekonomického riaditeľa.

© ANDIS 2022. Design and programming by Soyamedia