Roman Kukuča

  • Riaditeľ

Roman Kukuča sa narodil v Bratislave.

Po maturite absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes FEI STU) v Bratislave, zameranie Rádioelektronika.

Po ukončení štúdia nastúpil na EF SVŠT ako interný ašpirant. Na EF SVŠT pracoval ako odborný asistent, resp. výskumný pracovník až do roku 2004.

V rokoch 1990 – 1992 pedagogicky pôsobil na City and Guilds Institute v Paole na Malte, kde vyučoval elektrotechniku a počítačovú techniku.

V roku 1993 spolu a ďalšími tromi spoločníkmi založil spoločnosť Andis s.r.o. Od tohto roku až dodnes je jej konateľom a riaditeľom. V roku 1999 bol spoluzakladateľom spoločnosti Infocar a.s., ktorá sa zaoberá monitoringom vozidiel, navigačnými a tankovacími systémami. Po založení spoločnosti niekoľko rokov pôsobil v jej predstavenstve. Infocar je dnes stabilným obchodným partnerom spoločnosti Andis.

Roman Kukuča bol v roku 2009 zvolený za člena Predstavenstva Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, v súčasnosti je členom Dozornej rady.

A ako sa dostal k elektrotechnike? Tak ako mnohí iní, cez svojho koníčka - hudbu. V čase keď si vyberal študijné zameranie, boli zariadenia na hudobnú produkciu prakticky nedostupné. Takmer jedinou možnosťou ako sa aktívne venovať hudbe, bolo vyrobiť si potrebnú techniku vlastnými silami. Nakoniec tento záujem rozhodol o výbere školy a elektrotechnika sa stala trvalým predmetom jeho záujmu aj jeho profesiou.

© ANDIS 2022. Design and programming by Soyamedia