Misia spoločnosti

etthv

 

  1. ANDIS združuje ľudí, pre ktorých tvorba užitočných vecí je prirodzenou životnou potrebou, výzvou a osobným naplnením

  2. V ANDISe pracujú ľudia, ktorí si svoje pracovné prostredie sami vytvárajú ako veľmi priateľské, tvorivé a inšpirujúce

  3. ANDIS sa sústreďuje na tvorbu pridanej hodnoty nehmotného charakteru, nie na produkciu potenciálneho odpadu

  4. ANDIS nekopíruje známe riešenia, ale vytvára produkty, ktoré nie sú dostupné na trhu alebo o ktorých sa ešte ani nevie, že raz budú existovať

  5. ANDIS vyhľadáva problémové úlohy, ktoré vyriešením klientovho problému nekončia, ale podnecujú ďalšiu zmysluplnú tvorivú činnosť

  6. ANDIS si cielene vytvára a hromadí skúsenosti, odborné a technické zázemie v oblasti merania, priemyselnej elektroniky, telematiky, IKT a R&D

  7. ANDIS postupne získava ďalších obchodných partnerov doma aj v zahraničí na princípe vzájomnej užitočnosti a dôvery s cieľom dlhodobej spolupráce, nie za účelom okamžitého zisku

  8. ANDIS považuje za úspech, keď vytvorí produkt s vlastným logom, ktorý je pre jeho klienta užitočný. Za ešte väčší úspech považuje, keď produkt s logom ANDIS predáva zmluvný partner. Za najväčší úspech považuje, keď jeho produkt predáva renomovaný partner pod svojím logom

  9. ANDIS je osvedčenou vývojovou organizáciou, overenou časom a významnými referenciami, ktorá dokáže efektívne riešiť zložité úlohy podľa presného zadania cieľového riešenia od klienta alebo vlastným návrhom na základe pochopenia klientovho problému

  10. ...my sme Vaše riešenie

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia