Zväz elektrotechnického priemyslu SR

atzmse

 

Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti združuje viac ako 70 firiem, škôl a univerzít. Je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou svojho druhu v rezorte.

ANDIS je členom ZEP SR od roku 2006. Riaditeľ firmy ANDIS, Ing. Roman Kukuča, CSc. bol v roku 2009 zvolený za člena Predstavenstva ZEP SR, v súčasnosti je členom Dozornej rady.

Hlavnou snahou spoločnosti ANDIS prostredníctvom členstva v ZEP SR je prispieť k formovaniu čo najlepších partnerských vzťahov medzi jeho členmi na princípe vzájomnej výhodnosti.

Webstránka ZEP SR

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia