ACM11 - komunikátor pre odpočty elektromerov

etthv

 

ACM11 je komunikátor určený na odpočet údajov elektromera a ich odosielanie do centrály automatického zberu dát (AZD). Nemáte centrálu? Nevadí, aj tú Vám môžeme ponúknuť.

Komunikátor v nastavených intervaloch posiela na FTP server profily a registre elektromera podľa nastavenia jeho parametrov a nastavenia elektromera.

Komunikátor umožňuje aj priamu komunikáciu s elektromerom – tzv. transparentný mód. Údaje sa vtedy prenášajú od klienta do modemu, ktorý ich v nezmenenej forme preposiela do pripojeného elektromera.

Bezprostredne po montáži komunikátor vykoná odpočet elektromera a odošle údaje na FTP server, čím sa okamžite vykoná kontrola montáže, spojenia aj konfigurácie komunikátora.

Komunikátor je vybavený možnosťou automaticky na diaľku aktualizovať jeho firmware.

 

Detailné informácie

  • rozhranie k elektromeru: RS-485 (ACM11-RG) alebo optická hlava cez RS-232 (ACM11-OG)
  • vstupný protokol: STN EN 62056-21
  • obsah odpočtu: profily a registre
  • interval odpočtu: individuálne nastaviteľný pre profily a registre
  • výstupný protokol: FTP
  • výstupný formát: ABL
  • komunikačný kanál AZD: GPRS

 

ČINNOSŤ KOMUNIKÁTORA

Činnosť a stav komunikátora je signalizovaná dvoma LED. Pri odpočte údajov z elektromera bliká LED označená EM. Po úspešnom odpočte táto LED zostane svietiť. Ak sa komunikácia s elektromerom nepodarila, LED EM zhasne. Komunikátor v nastavených intervaloch posiela na FTP server profily a registre elektromera podľa nastavenia jeho parametrov a nastavenia elektromera. Počas tejto činnosti bliká LED GPRS. Po úspešnom odoslaní údajov táto LED zostane svietiť. V prípade neúspechu komunikácie LED GPRS zhasne, odčítané údaje sú zapamätané v komunikátore a odoslané v nasledujúcom plánovanom čase.

DOZBER ÚDAJOV

Na uskutočnenie dozberu údajov chýbajúcich v centrále AZD centrála vytvorí pre daný elektromer súbor v príslušnom adresári FTP servera, ktorý obsahuje chýbajúci časový úsek. Komunikátor pri pripojení na FTP skontroluje tento adresár na prítomnosť tohto súboru. Ak ho nájde, vykoná požadovaný odpočet a odošle príslušné profily do centrály AZD.

TRANSPARENTNÝ MÓD

Komunikátor umožňuje aj priamu komunikáciu s elektromerom (transparentný mód). Údaje sa vtedy prenášajú od klienta do modemu, ktorý ich v nezmenenej forme preposiela do pripojeného elektromera. Je to ďalšia možnosť na konfiguráciu, dozber údajov alebo iné neštandardné úlohy.

KONFIGURÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Na konfiguráciu komunikátora možno použiť osobný počítač pripojený cez rozhranie RS-485, správu SMS alebo konfiguračný súbor uložený na FTP serveri. Komunikátor ACM11-RG pravidelne synchronizuje hodiny elektromera s použitím NTP servera. Bezprostredne po montáži komunikátor vykoná odpočet elektromera a odošle údaje na FTP server, čím sa okamžite vykoná kontrola montáže, spojenia aj konfigurácie komunikátora.

AKTUALIZÁCIA SW KOMUNIKÁTORA NA DIAĽKU (OTA)

Komunikátor je vybavený možnosťou automaticky na diaľku aktualizovať jeho FW – program, podľa ktorého pracuje – novou verziou uloženou na FTP serveri.

 

 

acm11rg

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia