Detailné informácie

etthv

 

AM04-D (DeLuxe) je univerzálny mobilný priemyselný počítač. Je vhodný na použitie pre najrôznejšie aplikácie, kde sa vyžaduje vysoký výpočtový výkon a odolnosť voči okolitým podmienkam. Uplatnenie nájde hlavne v priemysle a automobilovom odvetví, ale aj v mnohých iných oblastiach.

Príklady realizácii AM04-D

Vo vozidlách

 • GPS/GSM online monitoring vozidla
 • Navigačný systém
 • Zadávanie prevádzkových údajov
 • Funkcie mobilnej kancelárie a multimédiá
 • Komunikácia vodič - dispečer, vodič - vodič

Riadenie technologického procesu

 • Riadenie nadstavby posýpacieho vozidla
 • Archivácia prevádzkových parametrov
 • Vizualizácia aktuálneho stavu nadstavby

Lokomotívny terminál

 • Online komunikácia rušňovodič - dispečer
 • Použitie v extrémne náročnom prostredí
 • Prevedenie antivandal
 • Rozhranie RS485 pre komunikáciu so Scalarom

Vyhodnocovacia jednotka pre snímače plynu a teploty

 • Vizualizácie aktuálnych stavov jednotlivých snímačov plynu
 • Archivácia údajov
 • Notifikácia prekročenia limitov prostredníctvom SMS správ
 • Vzdialený dohľad cez intranet / internet
 • Pripojenie doplnkových snímačov, napr. snímač zaplavenia

Operátorský panel meracieho vozidla pre hlbinné operácie

 • Primárne spracovanie a vyhodnotenie údajov zo snímačov
 • Zobrazovanie prevádzkových hodnôt
 • Archivácia údajov
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia