Ekonomické prínosy systému ANDISmonitor

etthv

 

Pre firmy je vždy dôležité minimalizovať náklady na prevádzku a manažment svojich vozidiel a zároveň maximalizovať efektivitu a produktivitu práce. Práve pre pomoc s dosahovaním tohto cieľa je výborným riešením informačný systém ANDISmonitor. Ako – to už popisuje text nižšie.

ÚSPORA NÁKLADOV 20%

Systém znižuje prevádzkové náklady vozidlového parku v priemere o 20% aj vďaka nižšie uvedeným pozitívnym efektom

etthv
 • zníženie nákladov na administráciu vozidlového parku – vďaka automatickej tvorbe knihy jázd a výkazov

 • nižšia sadzba poistného – systém informuje o prípadnom zneužití vozidla a lokalizáciou tohto vozidla môže dopomôcť aj k jeho nájdeniu

 

 

etthv
 • zníženie nákladov na palivo – vďaka výraznému skráteniu času nečinnosti vozidiel, odstráneniu čiernych jázd, dodržiavaniu rýchlostných limitov, lepšiemu plánovaniu trás, efektívnejšiemu dispečingu a možnosti kontrolovať úniky PHL a štýl jazdy
 • nižšie opotrebenie vozidiel – zlepšením plánovania trás, skrátením času nečinnosti vozidiel, odstránením čiernych jázd a kontrolou štýlu jazdy

 

etthv
 • menšie riziko havárií a pokút – vďaka zodpovednejšiemu správaniu vodičov a dodržiavaniu rýchlostných limitov
 • nižšie účty za telefón – vďaka eliminácií telefonátov vodičom kde sa práve nachádzajú a tiež možnosti posielať im textové správy

 

 

 

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY O 20%

Systém pomáha zvýšiť produktivitu cca o 20% aj vďaka nasledovným efektom

etthv
 • zvýšenie efektivity práce – lepším dispečingom, efektívnejším využitím vozidiel a väčším počtom zákaziek vybavených v tom istom čase
 • väčšia spokojnosť zákazníkov – vďaka skorším dodávkam a možnosti presnejšie zákazníkov informovať o čase dodávky a jej aktuálnej polohe

 

 

 

 

etthv
 • eliminácia čiernych jázd – pretože vozidlá sú neustále pod dohľadom a všetky jazdy sú venované výlučne pracovným účelom
 • zvýšenie disciplíny zamestnancov – zamestnanci vedia, že sú monitorovaní a preto podávajú vyššie výkony a pracujú efektívnejšie

 

etthv
 • podpora rozhodovania pri manažmente a plánovaní vozidlového parku – vďaka cenným informáciám o vozidlách a vodičoch, ktoré systém ponúka
 • lepší vplyv a prehľad o práci zamestnancov v teréne – vďaka aktuálnym informáciám o ich polohe a stave

 

 

 

RÝCHLA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

etthv
 • ANDISmonitor prináša pozitívne efekty už od prvého dňa nasadenia
 • Prostriedky doň investované sa vám vrátia už v prvých mesiacoch od jeho zavedenia

 

 

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia