Hodnotenie ekológie jazdy

atzmse

 

V tomto module sa dozviete, ako je hodnotené vozidlo za zvolené obdobie z pohľadu vplyvu štýlu jazdy na životné prostredie z hľadiska tvorby CO2.

Hodnotenie ekonomiky jazdy vozidla sa zobrazuje na stupnici A-G. Vždy platí, že hodnotenie so známkou A je najlepšie a hodnotenie so známkou G je najhoršie. Pod ním sa nachádza číselný odhad vplyvu štýlu jazdy na produkciu emisií CO2 v absolútnom vyjadrení aj relatívnom vyjadrení na 100 km. To isté hodnotenie je zároveň vyjadrené aj grafom.

 

 

images

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia