Hodnotenie ekonomiky jazdy

etthv

 

Tento modul ukazuje, ako je hodnotené vozidlo za zvolené obdobie z pohľadu vplyvu štýlu jazdy na ekonomiku prevádzky, konkrétne na spotrebu pohonných látok, opotrebenie pneumatík a iných komponentov vozidla.

Hodnotenie ekonomiky jazdy vozidla sa zobrazuje na stupnici A-G. Vždy platí, že hodnotenie so známkou A je najlepšie a hodnotenie so známkou G je najhoršie. Pod ním sa nachádza číselný odhad vplyvu štýlu jazdy na náklady na prevádzku vozidla v absolútnom vyjadrení aj relatívnom vyjadrení na 100 km. To isté hodnotenie je zároveň vyjadrené aj grafom.

 

images

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia