Hodnotenie štýlu jazdy

etthv

 

V tomto module sa dozviete, ako je vozidlo hodnotené z pohľadu štýlu jazdy za zvolené obdobie. Jednotlivé hodnotenia jazdy vozidla sú podelené na stupnici A-G, kde A je vždy najlepšie hodnotenie a G najhoršie:

 

HODNOTENIE DODRŽIAVANIA MAXIMÁLNEJ POVOLENEJ RÝCHLOSTI

Rýchlosť jazdy vozidla sa porovnáva s údajmi v databáze povolených rýchlostí. Eviduje sa početnosť prípadov, kedy dochádza k prekročeniu rýchlosti. Priliš časté prípady prekračovania rýchlosti spôsobia zhoršenie hodnotiacej známky.

HODNOTENIE AKCELERÁCIE VOZIDLA

Sleduje sa početnosť a intenzita akcelerácií (zrýchlenia) vozidla. Príliš časté a veľké zrýchlenia vozidla spôsobia zhoršenie hodnotiacej známky. Naopak, kľudné rozjazdy spôsobujú zlepšenie hodnotiacej známky.

HODNOTENIE BRZDENIA VOZIDLA

Sleduje sa početnosť a intenzita brzdenia vozidla. Príliš časté a prudké brzdenia vozidla spôsobia zhoršenie hodnotiacej známky. Pri dodržiavaní bezpečného odstupu od vozidla pred sebou, kedy nie je nutné pravidelne prudko brzdiť, sa hodnotiaca známka zlepšuje.

HODNOTENIE KOMFORTU JAZDY S VOZIDLOM

Sleduje sa kľudnosť jazdy. Prudké zákruty, "myšičky", jazda cez diery, rýchla jazda cez nerovný povrch - toto všetko spôsobuje zhoršenie hodnotiacej známky. Pri vyhýbaní sa dieram na ceste, prechádzaním zákrut primeranou rýchlosťou, je známka za komfort lepšia.

 

images

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia