Hodnotenie ekonomiky prevádzky vozidla

etthv

 

Znižovanie nákladov je vo firmách aktuálne vždy a v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii ešte viac ako inokedy. Preto sme sa aj my snažili do monitoringu vozidiel priniesť funkciu, ktorá by pomáhala s touto ťažkou, ale dôležitou úlohou. Základným faktorom vplývajúcim na náklady prevádzky vozidla sú ich samotné technické vlastnosti - napríklad hmotnosť, aerodynamický odpor, objem motora, výkon, krútiaci moment a podobne, ktoré výrazne vplývajú na hospodárnosť prevádzky daného vozidla. Tie ale ovplyvníte iba raz – pri samotnej kúpe vozidla. Ďalším faktorom sú okolité podmienky, v ktorých je vozidlo prevádzkované - nakoľko je zaťažované nákladom, či jazdí v hornatom teréne alebo skôr na rovine, či v teplom alebo studenom podnebí a podobne.

Častokrát sa ale zabúda ešte na jeden článok, ktorý má na celkové náklady na prevádzku vozidla zásadný vplyv. Je ním vodič samotný. Mnohé štúdie aj samotná prax dokazujú, že úpravou jazdného štýlu vodiča možno ušetriť celé desiatky percent nákladov na jeho prevádzku. A z ďaleka nejde len o úsporu paliva. Sú aj mnohé ďalšie oblasti, ktoré sa podieľajú na celkových nákladoch na prevádzku vozidla, dohromady porovnateľným dielom ako spotreba paliva. Tými najhlavnejšími sú motor, prevodovka, nápravy, brzdy a pneumatiky. A je to práve štýl jazdy vodiča, ktorý má na opotrebovávanie spomenutých skupín zásadný vplyv. Je nesporné, že prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti zvyšuje spotrebu paliva a navyše zvyšuje riziko havárie a jej prípadné dôsledky. Podobne, ostré prejazdy zákrut nadmerne odierajú pneumatiky a zaťažujú nápravy. A športový štýl jazdy brzda-plyn zvyšuje spotrebu paliva a opotrebenie bŕzd a ďalších skupín. A prirodzene, nadmerne namáhané prvky sa aj skôr opotrebujú a je potrebné opraviť alebo vymeniť ich. A to stojí peniaze. Peniaze, ktorých značná časť sa dá ušetriť vylepšením štýlu jazdy vašich zamestnancov. Práve preto sme si „posvietili“ na štýl jazdy vodičov a priniesli funkciu, vďaka ktorej názorne a prehľadne uvidíte:

 

  • akým štýlom jazdia vaši zamestnanci

  • ako to vplýva na jednotlivé náklady na prevádzku vozidla

  • aké kroky možno podniknúť, aby sa celkové náklady na prevádzku vozidla znížili

 

A ako to celé funguje? Vďaka našej monitorovacej jednotke inštalovanej v sledovanom vozidle máme komplexné dáta o jeho rýchlosti a jej zmenách, teda o zrýchľovaní a spomaľovaní. Taktiež má každá monitorovacia jednotka takzvaný akcelerometer, ktorý detailne zaznamenáva aj priečne zrýchlenia. Tie nám dávajú informácie o štýle riadenia vozidla, prejazde zákrut a z toho plynúceho komfortu jazdy. Keď sa spomenuté dáta štatisticky vyhodnotia, dokážeme s dostatočnou presnosťou povedať, ako sa monitorované vozidlo správalo na ceste a následne zhodnotiť ekonomiku jeho prevádzky. To vám umožní identifikovať zamestnancov, ktorí jazdia v norme a tiež tých, ktorí jazdia neekonomicky. A práve úpravou ich štýlu jazdy môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky. Ako je systém zapracovaný do samotného portálu ANDISmonitor, si môžete pozrieť v DEME tohto systému. Stačí prejsť do záložky "výkazy" a v nej zvoliť položku "štýl jazdy vozidiel".


Hodnotenie ekonomiky prevádzky vozidla je rozdelené do nasledujúcich troch modulov, ktoré vám priblížia, ako systém funguje:

HODNOTENIE

ŠTÝLU JAZDY

HODNOTENIE

EKONOMIKY JAZDY

 

HODNOTENIE

EKOLÓGIE JAZDY

etthv

etthv

atzmse


images 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia