Prípadové štúdie

etthv

1

Jedným z mnohých klientov, ktorí využívajú službu GPS monitoringu vozidiel, sa stala spoločnosť prevádzkujúca automaty na kávu, ktorá vlastní 7 vozidiel. Zamestnanci tejto firmy mali za úlohu denne obísť jednotlivé automaty vo svojom regióne, skontrolovať ich stav, doplniť obaly, náplne a vybrať hotovosť. Zamestnanec po opustení sídla spoločnosti obvykle nie je bezprostredne kontrolovaný. To mu dáva možnosť vybavovať si súkromné záležitosti v pracovnom čase s vozidlom zamestnávateľa, bez nákladov na pohonné látky či pneumatiky... A navyše má svoj výkon firmou zaplatený. Hoci firma fungovala, kontrolu svojich zamestnancov nebolo možné dostatočne vykonávať. Pri rastúcich nákladoch majiteľ firmy nadobudol podozrenie a pochybnosti o opodstatnenosti niektorých realizovaných jázd. Po nainštalovaní monitorovacieho GPS systému do vozidiel sa jeho podozrenia potvrdili. Viac ako 24 % km mesačne bolo najazdených neefektívne, v protismerných logistických trasách a bez optimalizácie rozvozov. Vyše 20 % jázd bolo súkromných. Najdôležitejšie zistenie však bolo to, že časť jeho zamestnancov si vybudovala vlastnú konkurenčnú sieť automatov, ktoré obsluhovali vozidlami zamestnávateľa. Takže strata pre túto firmu bola zdvojená, nielen v svojich priamych zvýšených nákladoch, ale aj vybudovaním vlastnej konkurencie.

Na tomto príklade z praxe jasne vidno oba hlavné pozitívne efekty zavedenia monitoringu vozidiel. Na jednu stranu systém odhalil vysoký podiel čiernych jázd, ktoré zamestnávateľovi nič neprinášali, ale stáli ho náklady. Odhalením týchto jázd systém tieto náklady ušetril. Zároveň tým, že systém tieto čierne jazdy odhalil, zvýšil aj produktivitu, pretože namiesto venovaniu sa osobným záležitostiam zamestanci tento čas venovali produktívnej práci. Nehovoriac už o podstatných pozitívnych efektoch, ktoré prinieslo odhalenie obsluhovania konkurenčnej siete kávomatov u časti zamestnancov.

 

2

Osobitnou kapitolou sú nákladné vozidlá a ich spotreba pohonných látok. Keďže stredne veľká nádrž na nákladných vozidlách má objem okolo 500 litrov, pri súčasných cenách nafty je to vyše 700 €. Navyše, nákladné vozidlá nemajú v technickom preukaze uvedenú spotrebu tak ako osobné vozidlá. Ustrážiť spotrebu a firemné prostriedky čerpané na cestách je bez monitorovacieho systému a merania spotreby takmer nemožné. Systém GPS monitoringu vozidiel rieši aj tieto situácie. Po nainštalovaní prídavnej plavákovej elektronickej sondy si vedúci dopravy v jednej kamiónovej firme zavolal jedného zo svojich vodičov, ktorý mu po príchode zo zahraničia len veľmi ťažko vysvetľoval rozdiel medzi prineseným tankovacím bločkom a skutočným nameraným údajom zo systému. Systém automaticky vyhodnotil rozdiel medzi bločkom a skutočnosťou, kde do nádrže bolo natankovaných o 58 litrov nafty menej ako bolo zaznamenaných na uvedenom bločku. Bez monitorovacieho systému by firma mala čistú stratu len na jednom kamióne a jednej jazde do zahraničia okolo 80 €. Vypočítajte si možné straty pri viacerých kamiónoch a viacerých jazdách za mesiac či rok...

Aj tento prípad je jasným príkladom, ako môže systém monitoringu vozidiel šetriť firme prostriedky.

Ako je to vo vašej firme? Dáte „ruku do ohňa“ za všetkých vašich zamestnancov, ktorí používajú k svojej práci firemný automobil? Pracujú všetci tak ako si predstavujete? Ste spokojní s ich pracovnými výkonmi? Nie je u nich čo zlepšovať? Ak máte čo len malé podozrenie, preverte si ich loajalitu k vašej firme. Len tak získate presné odpovede na tieto otázky.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia