Výhody monitoringu vozidiel pre jednotlivé oddelenia vo firme

etthv

 

Z monitoringu vozidiel neprofitujú len manažéri vozidlového parku ako by sa mohlo zdať, ale prakticky každý jeden článok či oddelenie vo firme. Od samotného vodiča vo vozidle cez všetky oddelenia až po riaditeľa spoločnosti. Nasledujúci text popisuje prínos monitoringu vozidiel pre jednotlivé oddelenia či pozície vo firme.

 

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

ANDISmonitor pomáha získavať nové zákazky, chráni reputáciu firmy a zabezpečuje, že zamestnanci a vodiči podávajú ten najlepší výkon. Taktiež zabezpečuje zvýšenie produktivity a zníženie nákladov. Pomáha tiež udržiavať zneužívanie vozidiel a nehody na minime.

FINANČNÉ ODDELENIE

ANDISmonitor zlepšuje prehľad o prevádzke vozidlového parku a aktivitách, ktoré sú s tým spojené a zároveň znižuje náklady a zvyšuje produktivitu a efektivitu. Výrazne znižuje náklady na prácu, palivo, poistenie, údržbu, komunikáciu a administratívu a tým šetrí firemný kapitál.

OBCHODNÉ ODDELENIE

ANDISmonitor pomáha maximalizovať počet potenciálnych obchodných kontaktov a riadiť jednotlivé predajné teritóriá efektívnejšie, čo sa odrazí vo väčšom obrate. Taktiež poskytuje kontrolu potrebnú pre uvádzanie stratégií do praxe. Zvyšuje efektivitu obchodníkov, stimuluje ich motiváciu a automaticky zabezpečuje udržiavanie presných pracovných záznamov. Toto všetko sa odrazí vo väčšom počte obchodných stretnutí a obchodných príležitostí, čo sa zas premietne do zvýšeného obratu.

PERSONÁLNE ODDELENIE

Systém ANDISmonitor kompletne nahrádza manuálnu tvorbu pracovných výkazov. Dá sa využiť na kontrolu odpracovaných hodín, zhodnotenie výkonu či odmenu zamestnancov. Poskytuje tiež presné cielenie tréningu vodičov, čo pomáha začiatočníkom získať správne návyky a odhaliť už zavedených vodičov so zlými návykmi. Navyše, požiadavky na počet zamestnancov môžu vďaka nemu byť naplánované presne, rýchlo a jednoducho.

ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

Informácie zo systému ANDISmonitor umožňujú poskytovať detailnejšie informácie klientovi o priebehu projektu či dodávky v reálnom čase. Možnosť informovať o aktuálnej polohe dodávky pre klienta i aktuálnom odhade času dodania zlepšuje spokojnosť zákazníkov a posilňuje spoluprácu s klientom. Tej pomáha aj vedenie záznamov o jazdách, navštívených miestach a prípadných zdržaniach.

VODIČ

Systém ANDISmonitor kontroluje správne vykonávanie práce vodiča. Slúži aj ako prostriedok online komunikácie vodiča a dispečera a zadávania úloh priamo do terénu, rovnako kontroluje aj priebeh a plnenie týchto úloh. Detailné plány trás a navigačný systém pomáhajú vodičom počas jazdy. Záznamy jázd slúžia ako dôkaz navštívených miest, klientov, dodávok tovaru, zdržaní a pod. – všetko bez nutnosti administratívnej práce. Schopnosť varovania pri krádeži či havárii vozidla a zobrazovanie aktuálnej polohy vozidla na mape poskytuje pre všetkých zúčastnených pokoj mysle.

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Plánovanie trás a navigačný systém zabezpečujú úsporu času, väčší počet obchodných stretnutí a zvýšené bonusy pre obchodníkov. Spolu s textovou komunikáciou dispečer - obchodník sa odrazia v znížení času stráveného na cestách, čo necháva obchodníkom viac času na predaj a hľadanie nových obchodných príležitostí. Automatická história jázd pomáha verifikovať obchodné stretnutia, riadiť teritórium a zvýšiť produktivitu. Výhodou je aj varovný systém v prípade havárie či krádeže vozidla.

MANAŽÉR FIREMNEJ FLOTILY VOZIDIEL

ANDISmonitor pomáha optimalizovať využívanie firemnej flotily. Existujúcu firemnú flotilu dokáže vyťažiť cca o 20 % viac. čím sa dá predísť potrebe míňať prostriedky na kúpu, prevádzku a údržbu nových vozidiel. Systém tiež poskytuje úplnú kontrolu nad vozidlovým parkom, vodičmi, rozdelením práce a plánovaním trás – tým znižuje riziko logistických problémov. Umožňuje komunikovať a plánovať v reálnom čase a efektívne regulovať flotilu vozidiel. Automatická tvorba knihy jázd a štatistických výkazov všetkých vozidiel slúži ako cenný zdroj informácií pre manažéra na podporu rozhodovania.

ZÁKAZNÍK

Výsledkom zavedenia systému ANDISmonitor sú aj kvalitnejšie služby zákazníkom. Tie dostanú za nižšie ceny, keďže systém efektívne znižuje náklady. Taktiež informácie, ktoré zákazníci obdržia, sú včasnejšie, presnejšie a adresnejšie - dokonca aj keď sa vozidlo ešte nevrátilo na základňu. Systém ANDISmonitor robí každú logistickú operáciu rýchlejšou, efektívnejšou a predovšetkým lacnejšou – a to je presne to, čo zákazníci požadujú. Navyše, zvýšenie spokojnosti zákazníkov so službami zvýši aj pravdepodobnosť, že sa k Vám vrátia.

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia