Energetika

etthv

 

V sektore energetika dominujú zariadenia na meranie spotreby, diaľkový odpočet z elektromerov či špeciálne moduly na sledovanie prevádzkových parametrov v elektrorozvodnej sieti. ANDIS tiež vyvíja software a ponúka služby súvisiace s meraním, vyhodnocovaním a riadením spotreby v malých a stredných prevádzkach. Pridáva sa konzultačná činnosť a expertízy.

Príklady produktov a projektov v sektore energetika:

M.E.D. - programový systém na zber, spracovanie a prezentáciu energetických meraní

 • KLIENT: rôzni odberatelia

ACM11 - Komunikátor pre odpočty elektromerov

 • KLIENT: rôzni odberatelia

Zariadenie na kontrolu meracieho systému elektrickej energie na lokomotívach

 • EXTRÉMNY PARAMETER: (Takmer) nereálny termín dodania
 • KLIENT: Siemens s.r.o.

Program pre ručný terminál na odpočet údajov z elektromerov

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Najvyššia efektivita práce
 • KLIENT: E.ON IT

Modul AIL09-IES v spolupráci s firmou Schrack Technik s.r.o.

 • KLIENT: distribučné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí

Meranie spotreby elektrických predkurovacích zariadení v jednosmernej trakčnej sústave

 • KLIENT: Železnice Slovenskej republiky

Teplomer pre energetiku MM485Tv2

 • KLIENT: Schrack Technik

Jednosmerný elektromer AEM11-PS

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Štúdie SEPS

 • KLIENT: SEPS

Merací prevodník napätia

 • KLIENT:  SIEMENS / ŽSR

AIN16 - zariadenie na indikáciu napätia

 • KLIENT: IFT InForm Technologies

ACM14 - Komunikátor pre odpočty elektromerov

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

AT10TP - Zdroj presných stabilizovaných napätí

 • KLIENT: SIEMENS

AIL12 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

 • KLIENT:  SIEMENS / ŽSR

AIL15 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

 • KLIENT:  Schrack Technik

Odpočtový terminál elektriny

 • KLIENT: Vodohospodárska výstavba Bratislava
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia