Telematika

etthv

 

Telematika predstavuje spojenie komunikačných a informačných technológií. Tieto oblasti sa týkajú väčšiny realizovaných projektov. Firma sa venuje vývoju hardware, firmware a software pre oblasť telemetrie, monitorovania a povelovania v automobilovej doprave. Od lokalizácie vozidla až po dispečerské pracoviská. Produkty firmy využívajú lokalizačný systém GPS a moderné komunikačné systémy ako sú GSM, GPRS, internet a rôzne rádiové siete. ANDIS má veľa skúseností v systémoch riadenia dopravy a logistiky kombinovanej s navigáciou - v osobnej, nákladnej ale aj verejnej doprave. Okrem dopravy sa spoločnosť zaoberá aj problematikou diaľkového zberu údajov v energetike.

ANDIS taktiež vyvíja produkty určené na monitorovanie prevádzkových priestorov, hlásenie únikov plynu, prekročenia kritickej teploty či meranie spotreby strojov. Ponúka tiež zariadenia a systémy na monitorovanie a správu objektov ako sú chaty, byty, kancelárie a rôzne technologické miestnosti. Pridáva zabezpečovacie systémy, diaľkový dohľad a ovládanie spotrebičov.

Projekty/produkty:

Systém na online GPS monitoring vozidiel ANDISmonitor

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Počet klientov, veľkosť aplikácie a množstvo spracovávaných údajov v prevádzke 24 hodín denne
 • KLIENT: Partner a exkluzívny predajca systému v SR je spoločnosť Infocar, a.s.

GPS/GSM monitorovacie jednotky

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Široké portfólio s dlhoročnou kompatibilitou, ocenenie za patentované riešenie a export
 • KLIENT: Obchodní partneri

Palubný počítač pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy a prímestskej hromadnej dopravy, spolupráca s firmou Buse s.r.o.

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Energetický dispečing elektrickej vlakovej prepravy, spolupráca s firmou Schrack Technik s.r.o.

 • KLIENT: ŽSR

Dispečerské programové vybavenie na monitoring mestskej hromadnej dopravy, spolupráca s firmou Technopol International, a.s.

 • KLIENT: Dopravný podnik Bratislava

Zariadenie AWAX

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s nečakaným účinkom
 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Zariadenie Q-BOX

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s nečakaným účinkom
 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Monitoring vysielačov Rádiokom

 • KLIENT: 

ManiTech - Systém na monitoring a manažment vysokozdvižných vozíkov

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

AG10-BS - analyzačno-korekčný záznamník

 • KLIENT: ŽSR / Goerlitz

AG11-RB - analyzačno-korekčný záznamník

 • KLIENT: ŽSR / Goerlitz

bikeAngel - systém na GPS monitoring bicyklov

 • KLIENT: Rôzni odberatelia
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia