TEST

 

 

 

V tejto oblasti sa ANDIS zaoberá meraním rôznych neelektrických veličín - napr. teplota, vlhkosť, tlak, koncentrácia plynov, ako aj elektrických veličín - napätie, prúd, výkon, energia. Orientuje sa najmä na prístroje, ktoré bežne nie sú na trhu, alebo sú na ne kladené náročné požiadavky, či už na presnosť alebo na prevádzkové rozsahy. Navyše je ich možné prispôsobiť požiadavkám a potrebám klienta. Produkty sa presadzujú v odvetviach priemyslu, v energetike a inde.

ANDIS sa vo väčšej miere venuje diaľkovému odpočtu elektromerov. Navrhuje tiež špeciálne moduly na sledovanie prevádzkových parametrov v elektrorozvodnej sieti. Tvorí software a ponúka služby súvisiace s meraním, vyhodnocovaním a riadením spotreby v malých a stredných prevádzkach. Samozrejmosťou je konzultačná činnosť a expertízy.

Ďalšími oblasťami záujmu firmy sú špeciálne meracie prístroje malých sérií slúžiace na meranie otáčok, polohy, spotreby paliva a podobne, najmä v automobilovej technike. ANDIS ponúka aj zariadenia napojené na zbernice CAN a FMS.

Projekty/produkty:

 

etthv

 

Elektronický teplomer/tlakomer pre hĺbkové vrty

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Presnosť merania tlaku v širokom rozsahu a mimoriadne náročných podmienkach
  • KLIENT: NAFTA a.s.

aem10fd

 

 

Jednosmerný elektromer AEM10-FD

  • KLIENT: gfdgd
ail09

Modul AIL09-IES v spolupráci s firmou Schrack Technik s.r.o.

  • KLIENT: distribučné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí
 
© ANDIS 2022. Design and programming by Soyamedia