ODPOČTOVÝ TERMINÁL ELEKTRINY

 

 • KLIENT: Vodohospodárska výstavba Bratislava
 • ROK: 2022

 

Mobilná aplikácia Odpočtový terminál slúži na vykonávanie odpočtov spotreby elektrickej energie v prevádzkach podniku VVB. Ako odpočtové zariadenia sa používajú robustné mobilné telefóny s operačným systémom Android spárované s optickými hlavami prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Aplikácia umožňuje:

 • vykonať odpočet elektromerov
 • registre
 • profily vo zvolenom období
 • kontrola inštalácie
 • automatické uloženie odpočtov v pamäti terminálu
 • posielanie výsledkov odpočtov na e-mail a na FTP server
 • zmeniť nastavenia aplikácie
 • párovanie optohlavy
 • konfigurácia posielania odpočtov
 • kontrolu stavu batérie optohlavy
 • aktualizáciu aplikácie

 

 
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia