GPS/GSM monitorovacie jednotky

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Široké portfólio s dlhoročnou kompatibilitou, ocenenie za patentované riešenie a export
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Telematika
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Doprava
  • KLIENT: Obchodní partneri
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Július Kovács, Ing. Vladislav Valent, Ing. Eduard Chrvala, Ing. Michal Novák

Naša prvá GSM/GPS monitorovacia jednotka bola navrhnutá, vyrobená a nasadená do prevádzky v roku 1999. Čo je na tom zaujímavé? V tomto čase sme nemali k dispozícii žiadny dátový modem. Nechýbal nám len preto, že na Slovensku aj tak neboli poskytované dátové prenosy v sieti GSM. A predsa sme si našli spôsob... Aj preto sa k tomuto dátumu vzťahuje priznanie patentových práv na monitorovací systém v doprave. Jedným z jeho pôvodcov je zástupca našej spoločnosti.

Od toho času sa veľa zmenilo. Dnes máme k dispozícii zariadenia šiestej generácie, pričom ponuka sa rozrástla aj do šírky – od najjednoduchšej verzie A (A ako začiatok), cez B (Basic) s medzikrokom AB, ďalej C (Classic) až po D (Deluxe). Hoci náš špičkový produkt Deluxe je už funkčnými vlastnosťami neporovnateľný s našimi prvými produktmi, všetky zariadenia sú kompatibilné, čo si vyžiadalo obrovské úsilie našich inžinierov pri návrhu nových modelov. Výsledok sa ale dostavil – klienti si môžu vybrať z veľkej ponuky zariadení, mnohí využívajú aj 2-3 typy, dokonca z rôznych generácií súčasne. Paradoxne máme klientov, ktorí sa po viac ako 9 rokoch od zakúpenia nášho systému „nevedia zbaviť“ starých zariadení, pretože stále fungujú a bez problémov môžu dokupovať nové. Toto je v čase explózie počítačových a informačných technológií tá najlepšia vizitka za kvalitu a spoľahlivosť.

Naša spoločnosť je jednou z mála na našom trhu, ktorá nepredáva dovezený tovar, ale naopak výhradne vlastný, na Slovensku vyvinutý a vyrobený produkt a úspešne ho exportuje do zahraničia.

Aj preto náš monitorovací systém získal na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky a elektroniky ELOSYS v roku 2008 ocenenie Unikát roka.

Technické informácie o projekte 

 

atzmse atzmse atzmse

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia