Monitorovacie jednotky stacionárnych objektov

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s nečakaným účinkom
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Telematika
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Stavebníctvo
  • KLIENT: Obchodní partneri
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Eduard Chrvala, Ing. Michal Novák

Produkty AWAX a Q-BOX sú veľmi príbuzné, líšia sa len rozsahom možností a cieľovou skupinou klientov. V obidvoch prípadoch však ide o to isté – majiteľ nášho produktu má dohľad nad svojou nehnuteľnosťou doslova ako na dlani – pokiaľ má v ruke mobilný telefón.

Zariadenie môže byť nainštalované v obytnom dome, kancelárii, vo výrobnej hale, na chate. Všade tam, kde hrozí narušenie objektu, napríklad vlámaním, alebo treba niečo na diaľku kontrolovať a ovládať.

Typická inštalácia na chate je takáto: zariadenie zaregistruje neoprávnené otvorenie dverí alebo okien a pošle SMS správu majiteľovi. Je to oveľa užitočnejšie ako bežný alarm so sirénou, pretože sirénam dnes už takmer nikto nevenuje pozornosť, kým SMS správa môže byť doručená nielen majiteľovi, ale povedzme aj na nejakú bezpečnostnú službu. Ďalšie funkcie sú napríklad sledovanie výpadkov sieťového napätia (ocenia tí, čo majú na chate plnú chladničku), meranie teploty a zapínanie kúrenia na diaľku (toto vám umožní prísť v zime na víkend do vykúrenej chaty), privolanie pomoci stlačením bezpečnostného tlačidla (pri nečakanom zdravotnom probléme) a podobne.

Jednému z našich prvých klientov sa stala táto príhoda. Má chatu dosť ďaleko od bydliska, mimo osídlenú časť obce, v ktorej je aj pohostinstvo. S krčmárkou má dohodu, že keby sa vyskytol nejaký problém, zabehne na jeho chatu a zachráni mu napríklad mäso pri výpadku elektriny.

A práve k takémuto výpadku elektriny raz došlo. Náš klient, volajme ho Julo, dostal o tejto udalosti príslušnú SMS správu. Zavolal teda krčmárke a požiadal ju o pomoc. Tá mu ale povedala, že elektrina je v poriadku. Julo sa nedal a tvrdil, že nie. Krčmárka teda išla za miestnym elektrikárom (bol zhodou okolností blízko) a povedala mu túto závažnú informáciu. Aj on jej potvrdil, že elektrina je v poriadku – nakoniec všetci to vidia. Julo sa ale nedal, až nakoniec krčmárka donútila elektrikára aby šiel skontrolovať miestny hlavný rozvádzač. Tam sa potom ukázalo, že bola vypadnutá len jedna fáza, ktorá sa najmenej používa, takže si to nikto z prítomných nemohol všimnúť.

Odvtedy naše zariadenie plní funkciu zabezpečovacieho systému na viac ako 100%. Julo tvrdí, že chatu už ani zamykať nemusí. Celá krčma bola pri tom, keď ten chlap z Bratislavy vedel viac ako miestny elektrikár...

Technické informácie o projekte 

am06a

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia