Program pre ručný terminál na odpočet údajov z elektromerov

etthv

 

Vždy je príjemné vedieť, že práca, ktorú človek vykonal, je na niečo dobrá. Nie je tomu inak ani pri vývoji softvéru na zákazku. Sme radi keď je odovzdaný softvér užitočný a klient ho rád používa. V drvivej väčšine prípadov je však „náš“ softvér prevádzkovaný niekde hlboko v útrobách sídla firmy, v klimatizovanej miestnosti plnej hučiacich serverov. Beží úplne autonómne, bez ľudského zásahu. No a pýtať sa servera, či mu „náš“ softvér pomáha, či si myslí, že je užitočný, by bolo asi zbytočné.

Tento projekt bol iný. Konečne sme robili softvér, ktorý „pôjde do sveta“. Softvér, ktorý budú používať desiatky pracovníkov priamo v teréne. Úloha, ktorú má plniť, bola jasná – v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, zrýchliť a zautomatizovať proces odpočtu spotreby elektrickej energie - čo najviac urýchliť a uľahčiť prácu tým ľuďom, ktorí ho vykonávajú.

Cieľovým zariadením bol ručný terminál, ktorý so sebou nosia pracovníci do terénu. Pomáha im zbierať a zaznamenávať údaje o stave elektromera priamo v teréne. Pod stavom sa nerozumie iba hodnota spotrebovanej energie na číselníku, ale aj najrozličnejšie doplnkové informácie o istení, o fyzickom stave elektromera a rozvodnej skrine, okolnosti odpočtu a iné. Súčasťou odpočtu môže byť aj presná poloha elektromera. Možno si poviete, že toto je zbytočný údaj. Aj my sme si to mysleli. Stačilo si však uvedomiť, že odpočet elektrickej energie sa nerobí iba „u nás v paneláku“. Informácia o tom, že na oravských lazoch je bežné kráčať 6km peši k jedinému elektromeru nám potvrdila potrebu mať jeho polohu presne zaznamenanú.

A ako to teda vyzerá v praxi? Ráno vyrazí niekoľko desiatok odpočtárov vybavených terminálmi s naším softvérom do terénu. Každý z nich si pomocou neho stiahne do terminálu sadu odpočtov, ktoré sú pre neho pripravené na centrále. Náš softvér musí pracovať spoľahlivo. Tolerancia voči chybám je prakticky nulová, za každú jednu odpočtár platí pokutu. Zároveň, softvér musí pracovať rýchlo, intuitívne a efektívne. Odpočtár je platený od počtu vykonaných odpočtov. A tých býva veľa. Presnejšie povedané, tí najrýchlejší zvládnu aj 500 denne. Pri 8-hodinovom pracovnom čase to znamená viac ako jeden za minútu. Každú minútu. Aj s presunom medzi odbernými miestami. Aj keď odberateľ elektriny nie je doma, aj keď má doma strážneho psa, aj keď nastanú komplikácie... Zozbierané údaje sa priebežne odosielajú na centrálu – čo je doma, to sa počíta. Tlak je veľký, no s naším softvérom všetko beží hladko. Či už v paneláku hlavného mesta, alebo na odľahlých miestach slovenských hôr. Toto sa opakuje deň za dňom, skoro každý deň v roku. Priestor pre zdržanie či výpadok neexistuje. Za rok odpočtári vybavení naším softvérom dvakrát obídu celé západné Slovensko. Odčítajú každý jeden elektromer. Boli už aj u Vás v práci. Aj u Vás doma.

Technické informácie o projekte

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia