Zariadenie na kontrolu meracieho systému elektrickej energie na lokomotívach

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: (Takmer) nereálny termín dodania
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Priemyselná elektronika
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Energetika
  • KLIENT: Siemens, s.r.o.
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Juraj Karasz

Pracovali sme na pomerne náročnej zákazke pre jednu z našich partnerských firiem. Spolupráca medzi viacerými subdodávateľmi bola výborná, cieľové riešenie veľmi komplexné. Projekt bol rozsiahly a realizácia zamestnávala jednotlivých riešiteľov na 100% počas dlhých mesiacov. Ako to už pri takýchto projektoch býva, vždy sa vyskytne situácia, ktorá sa nedala celkom dobre predvídať, ale jej rýchle vyriešenie je podmienkou úspešného pokračovania. Podľa jedného Parkinsonovho zákona čím je projekt väčší a čím je lepšie pripravený, tým väčšia je aj neočakávaná prekážka a tým menej času je na jej odstránenie.

S nápadom na riešenie prišiel Siemens. Projektový manažér nás navštívil s tým, že predloží návrh, ktorý rieši situáciu. Zvolali sme tím a vypočuli návrh. Vyzeralo to sľubne, bolo to dobre vymyslené, dostali sme ideové podklady načrtnuté voľnou rukou. Jednoducho nápad za milión.

Potom sme sa opýtali na časové požiadavky. Odpoveď znela 6 týždňov. Na ponuku? Nie, na realizáciu. Prototypu? Nie, finálneho výrobku. Merací prístroj na mieru, v štandardnom vyhotovení v kovovej krabici, s príslušenstvom, v robustnom kufri na mieru, aby bolo možné prístroj používať v teréne. Štyri kusy. Aj s nevyhnutnými skúškami a revíznou správou.

Výsledok je na obrázku. Jeden prístroj má rozmery 300x400x120 mm a je doslova plný elektroniky. Ideový návrh bolo potrebné previesť na konkrétne obvodové riešenie, navrhnúť dosky plošných spojov, celú mechanickú koncepciu, overiť funkčnosť, vyrobiť, oživiť, otestovať, prejsť skúškami, získať revíznu správu, dať do robustného kufra na mieru, pribaliť kompletné návody a príslušenstvo.

A koľko nám to trvalo? No predsa 6 týždňov.

Technické informácie o projekte

atzmse

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia