Elektronický teplomer/tlakomer pre hĺbkové vrty

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Presnosť merania tlaku v širokom rozsahu a mimoriadne náročných podmienkach
  • KLIENT: NAFTA a.s.
  • ROK: 2002

Elektronický teplomer-tlakomer pre hĺbkové vrty (ETTHV) je špeciálny merací prístroj s extrémnou presnosťou a pre extrémne podmienky s jednoúčelovou konštrukciou, určený pre zapúšťanie do zemných vrtov, tzv. sond, pri monitorovaní nálezísk ropy a podzemných zásobníkov plynu. Hlavnou úlohou ETTHV je meranie tlaku a teploty vo vrtoch. Vzhľadom na extrémny rozsah tlakov, teplôt a prevádzkových hĺbok zapustenia je prístroj konštruovaný ako záznamník s pamäťou na uloženie nameraných údajov, umiestnený v špeciálnom puzdre z nerezovej ocele. V priebehu zapustenia do vrtu ETTHV zaznamenáva priebeh teploty a tlaku do pamäte.

Hlavné parametre zariadenia sú naozaj extrémne:

  • Rozsah merania tlaku: 0-400 Bar
  • Teplotný rozsah: 0-120°C
  • Presnosť merania tlaku: 0,05% (v celom rozsahu teplôt a tlakov)
  • Presnosť merania teploty: 0,5%
  • Mechanické rozmery: priemer 35mm, dĺžka 1365mm

Zariadenie má stupeň krytia IP68 a je certifikované pre použitie v prostredí s výbušnou atmosférou, klasifikácia IM1 EEx md I.

Prístroj sa pred každým použitím naprogramuje na požadovaný účel. V priebehu zapustenia do vrtu sa zaznamenávajú údaje o tlaku, teplote a hĺbke. Po skončení merania sa prepojí s počítačom a namerané údaje sa prepíšu do PC.

 

Success story

                                                          etthv

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia