Program na synchronizáciu meraní energie

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s najzávažnejším tlačidlom
  • SEKTOR: Energetika
  • KLIENT: Görlitz Austria GmbH
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Peter Kukuča

Systém je samostatnou nadstavbou úložiska energetických dát EDW3000. Jeho úlohou je zabezpečiť možnosť vzájomnej výmeny, porovnávania a zosúlaďovania energetických meraní na elektrických vedeniach medzi krajinami. Systém je navrhnutý podľa štandardu ENTSO-E a skladá sa z dvoch častí. Serverová časť je napojená na program EDW3000 a zabezpečuje plánovanie výmien údajov, operácie získavania a zápisu údajov z a do systému EDW3000, tvorbu a odosielanie dokumentov s dátami a podporných dokumentov, prijímanie a import dokumentov s dátami a podporných dokumentov a riadenie procesov výmeny a zosúlaďovania údajov. Druhou časťou systému je klientská aplikácia pomocou ktorej operátor kontroluje a riadi procesy v systéme. Klientská aplikácia ponúka možnosť zobrazovania informácií a reportov o dátach, dokumentoch a procesoch v systéme ako aj nástroje na riešenie konfliktných a neštandardných situácií.

Success story

 

 

acm11rg

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia