AWA-09 - bezdrôtový akcelerometrický snímač a rozširovač vstupov

etthv

 

Snímač je primárne určený na detekciu rotačného pohybu domiešavača, čo umožní tvorbu záznamu o:

  • Miestach nakládky betónu
  • Dobe miešania betónu
  • Miestach vykládky betónu

Snímač okrem toho umožňuje aj:

  • Detekciu pohybu vozidla (ako náhrada detekcie zapaľovania resp. detekcie krádeže vozidla)
  • Detekciu náklonu (napr. náklon vozidla pri krádeži kolesa)
  • Detekciu jemného pohybu alebo otrasov (napr. pre ochranu pred zneužitím vozidla)
  • Detekciu nárazu (napr. pre posielanie SMS upozornení o havárii vozidla)

+ mnohé ďalšie spôsoby využitia

Okrem toho snímač obsahuje dva univerzálne monitorovacie vstupy, čím umožňuje na diaľku monitorovať napr. dverný kontakt, snímač zapnutia nadstavby, monitorovanie rôznych veličín na návese a pod.

 

etthv

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia