Modul AIL09-IES

etthv

 

 • KLIENT: distribučné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí
 • ROK: 2011

AIL09-IES je zariadenie určené na monitorovanie prítomnosti fázového napätia v sieti nn najmä v trafostaniciach, rozvodniach a v priemyselných prevádzkach.

Základné vlastnosti:

 • Monitorovanie prítomnosti, resp. výpadku 18 sieťových napätí max. 400V CATII
 • Monitorované napätia sú rozdelené na 3 skupiny po 6 vstupov
 • Každá z 3 skupín má spoločnú nulovaciu svorku a je galvanicky oddelená od ostatných vstupov, výstupu a napájania zariadenia
 • Vstupy v rámci skupiny sú označené ako 2 trojfázové sústavy, pripojenie na jednotlivé fázy však môže byť ľubovoľné (napr. všetkých 6 vstupov na rôzne vývody tej istej fázy)
 • Vstupné napätie 70V rms zodpovedá prítomnosti sieťového napätia. Stav vstupu v oblasti 40-70V rms nie je definovaný.
 • Signalizácia udalosti (výpadok alebo obnovenie napätia) bezpotenciálovým spínacím kontaktom (max. 100 V, 0,1 A)
 • Výstup na komunikačný/nadradený systém prostredníctvom RS-485, protokol podľa normy STN EN 62056-21, režim C
 • Každá trojfázová skupina vstupov má LED signalizujúcu stav príslušných monitorovaných napätí (OK alebo výpadok)
 • Hodiny reálneho času so zálohou na 10 rokov
 • Pamäť záznamov o posledných 500 udalostiach

 ail09

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia