Modul na meranie tankovaní a úbytkov pohonných látok v nádrži vozidla

etthv

 

 • KLIENT: Infocar a.s.

AN04-Basic je modul určený na meranie stavu paliva v nádrži motorového vozidla a na detekciu tankovaní a spotreby alebo únikov paliva. Namerané údaje sa prenášajú do systému monitoringu vozidiel ANDISmonitor a slúžia na hodnotenie ekonomiky prevádzky motorového vozidla a odhalenie prípadnej krádeže pohonných látok z nádrže vozidla.

 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE A

VLASTNOSTI

 • 4 vstupy odporových plavákov
 • vstupný rozsah: 0 - 100 až 0 - 400 ohm
 • maximálny objem pripojených nádrží: 3200 l
 • základná chyba merania (modul): 0,5 %
 • možnosť aktualizácie firmvéru na diaľku
MERANÉ ÚDAJE
 • stav nádrže pri odchode vozidla
 • stav nádrže pri príchode vozidla
 • tankovanie/úbytok paliva v nádrži
 • výstupné údaje sú v litroch pre celé vozidlo
MOŽNOSTI PRIPOJENIA
 • 1 nádrž - 1 plavák
 • 1 nádrž - 2 plaváky
 • 2 nádrže - 2 plaváky
 • 2 nádrže - 4 plaváky

 

etthv

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia