ACM15 - diaľkové monitorovanie a riadenie technologických zariadení

etthv

  • KLIENT: Rôzni odberatelia

Monitorovacia, riadiaca a komunikačná jednotka ACM15 vo svojich modifikáciách je určená pre monitorovanie stavu a riadenie technologických zariadení rôzneho typu. Plní funkcie microcontrollera alebo PLC (programmable logic controller). Monitorovacia časť zbiera údaje o technologickom zariadení, v reálnom čase sa rozhoduje o riadiacich a regulačných algoritmoch, podstatné prevádzkové údaje zaznamenáva a podľa charakteru aplikácie sprostredkúva nadradenému riadiacemu systému. Nadriadeným riadiacim a vizualizačným systémom môže byť spektrum vzdialených serverových nadstavieb s webovým prístupom alebo nadstavieb SCADA systémov, s ktorými je možné sa spájať širokým spektrom komunikačných technológií.

WEB PORTÁL

PRÍKLADY POUŽITIA

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia