AIL12 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

etthv

 • KLIENT: IFT InForm Technologies

Produkt pozostáva z dvoch súčastí. AIL12-SLAVE v spojení s AIL12-EI je zariadenie určené na sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn. AIL12-MASTER je koncentrátor určený na monitoring, zber a záznam údajov cez sériové rozhranie RS-485 z meracích jednotiek AIL12-SLAVE.

 

AIL12-SLAVE

Základné vlastnosti výstupného rozhrania:

 • Komunikácia s AIL12-MASTER cez RS-485 podľa proprietárneho protokolu

 • Komunikačná rýchlosť RS-485 9600 Bd

 • Konektor typu Phoenix QC 1/4-ST-BUS

 • Možnosť konfigurovať adresu mechanickým prepínačom v rozsahu 1 až 16 (označenie na prepínači 0 až F)

Základné vlastnosti vstupného rozhrania:

 • Monitorovanie prítomnosti, resp. výpadku 3 sieťových napätí

 • Pre každý vstup signalizácia prítomnosti napätia signálnou LED -  S1 až S3

 • Meracie vstupy v spojení s AIL12-EI vyhovujú STN EN 61010-1: max. 600 V, CATIII

 • Meranie v 1 s intervale

 • Detekcia prítomnosti vstupného napätia > 70 V rms

 • Pripojenie vstupov cez externú impedanciu AIL12-EI na skrutkovacie svorky s maximálnym prierezom pripájaných vodičov 2,5 mm2

Technické parametre

NAPÁJACIE NAPÄTIE +12 V až +24 V DC
NAPÁJACÍ PRÚD max. 10 mA
VSTAVANÁ PRÚDOVÁ OCHRANA NAPÁJANIA vratná poistka 100 mA
KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE

RS-485 –  proprietárny protokol

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485 9600 Bd
VSTUPY

3, pripájané cez externú impedanciu AIL12-EI

MAXIMÁLNE VSTUPNÉ MERANÉ NAPÄTIE

max. 600V, CATIII, podľa STN EN 61010-1

MERACÍ INTERVAL

1 s

DETEKCIA PRÍTOMNOSTI VSTUPNÉHO NAPÄTIA

> 70 V rms

PRACOVNÝ ROZSAH TEPLÔT

-25 °C až 70 °C

ZNEČISTENIE PROSTREDIA

Kategória znečistenia II

MECHANICKÉ PREVEDENIE

plastová krabička rozmer 110 x 57

KRYTIE PRISTROJA

IP20

 

 

AIL12-MASTER

Základné vlastnosti vstupného rozhrania:

 • Monitorovanie prítomnosti a zber údajov z 16 meracích jednotiek AIL12-S

 • Komunikácia s AIL12-S cez RS-485 podľa proprietárneho protokolu

 • Komunikačná rýchlosť RS-485 9600Bd

 • Výstupný konektor: skrutkovacie svorky s maximálnym prierezom pripájaných vodičov 2,5mm2

 

Možnosť konfigurovať:

 • Periódu vyzývania Skalara ku komunikácii v rozsahu 10-2400 min

  Perióda začína vždy po poslednej komunikácii

 •  Časový filter nábehu napätia v rozsahu 1 až 240s

 •  Časový filter výpadku napätia v rozsahu 1 až 240s

 •  Čas, interné hodiny zariadenia

Základné vlastnosti výstupných rozhraní:

 • Výstup na komunikačný / nadradený systém prostredníctvom RS-485, protokol podľa normy STN EN 62056-21, režim C, s jedinečným aj univerzálnym sériovým číslom. Univerzálne sériové číslo má tvar 12089999

 • Komunikačná rýchlosť RS-485 9600 Bd

 • Signalizácia udalosti (výpadok, alebo obnovenie napätia) bezpotenciálovým spínacím kontaktom (max. 100 V, 100 mA), v základnej polohe je zopnutý

 • Pripojenie spínacieho kontaktu ako aj komunikačnej linky na skrutkovacie svorky s maximálnym prierezom pripájaných vodičov 2,5 mm2

Technické parametre

NAPÁJACIE NAPÄTIE +12 V až +24 V DC
NAPÁJACÍ PRÚD max. 30 mA
VSTAVANÁ PRÚDOVÁ OCHRANA NAPÁJANIA vratná poistka 600 mA
PAMÄŤ ZÁZNAMOV

posledných 500 udalostí

HODINY REÁLNEHO ČASU Zálohovanie na 10 rokov
KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE MASTER

RS-485 –  vlastný protokol

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485 MASTER

9600 Bd

INTERVAL PERIODICKÉHO VYČÍTAVANIA 16-TICH AIL12-S

1 s

KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE SLAVE

RS485 –  podľa normy STN EN 62056-21, režim C

GALVANICKÉ ODDELENIE RS-485 SLAVE

≤ 450 V rms  I až III

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485 SLAVE

9600 Bd

SIGNALIZAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE

bezpotenciálový spínací kontakt max. 100 V, 0,1

GALVANICKÉ ODDELENIE SPÍNACIEHO KONTAKTU

500 V podľa ICE255-5

PRACOVNÝ ROZSAH TEPLÔT

-25 °C až 70 °C

MECHANICKÉ PREVEDENIE

krabička na DIN listu, veľkosť 2MD – 35 mm

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia