Systém na online GPS monitoring vozidiel ANDISmonitor

etthv

 

Pre koho je určený?

Online GPS monitoring vozidiel, ktorý systém ANDISmonitor poskytuje, je nová oblasť v IT sfére, ktorá ponúka veľa možností uplatnenia. Tak vo firemnej sfére ako aj pre súkromné využitie. Hlavným prínosom pre firmy je výrazné zníženie nákladov na prevádzku vozidlového parku a podstatné zvýšenie produktivity. Súkromné osoby môžu systém využiť ako aktívnu ochranu svojho vozidla proti krádeži a tým zároveň znížiť pravdepodobnosť jeho odcudzenia a náklady na jeho poistenie. Taktiež vďaka nemu budú mať informácie o polohe a štýle jazdy svojich blízkych alebo okamžitú informáciu v prípade havárie, čo môže ušetriť cenné sekundy.

Na čo slúži?

Pod monitoringom sa rozumie hlavne sledovanie aktivity automobilu či flotily automobilov na diaľku a zisťovanie rôznych údajov o ich prevádzke, napríklad o ich aktuálnej polohe, pohybe, rýchlosti či smere jazdy. Bežne sa monitoruje tiež stav ďalších súčastí vozidla – napríklad nákladového priestoru, činnosti hydraulickej ruky, domiešavača a pod. Zároveň je možné pomocou prídavného modulu monitorovať tankovania a úbytky pohonných látok v nádrži vozidla. Z týchto údajov sa následne generujú rôzne výkazy a štatistiky potrebné pre manažment vozidlového parku. Taktiež sa z nich dá určiť, či je bezpečnosť vozidla ohrozovaná zlodejom a po odcudzení tohto vozidla možno vďaka týmto dátam určiť jeho presnú polohu a dopomôcť tak k jeho nájdeniu.

Ako funguje?

ANDISmonitor je prístupný cez internet. Je postavený na systéme na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy vyvinutom a patentovanom firmou ANDIS, ktorý je nevyhnutný pre monitoring vozidiel (registračné číslo patentu: 285776).

Celý systém pozostáva z hardware a software časti, ktoré boli taktiež kompletne vyvinuté firmou ANDIS. Systém je zároveň nepretržite vyvíjaný, aktualizovaný a rozširovaný o nové funkcie.

Hardware časť predstavuje monitorovacia jednotka, ktorá zbiera údaje o monitorovanom vozidle. Má formu malého zariadenia inštalovaného do monitorovaného objektu, napríklad do automobilu. Občas sa využíva tiež forma softwarového programu, ktorý sa nahrá do mobilného telefónu a na lokalizáciu resp. monitoring využíva jeho GSM a GPS modul. Tento účel plní aplikácia ANDIStracker pre mobilné telefóny.

Software časť systému obsahuje webový portál ANDISmonitor, kde sa celý systém nastavuje a ovláda a ktorý tiež slúži na zobrazovanie výstupov resp. údajov monitoringu. Prostredníctvom tohto webového portálu možno nastavovať a ovládať všetky funkcie monitoringu. Možno tu teda napríklad:

  • Sledovať aktuálnu polohu vozidiel
  • Prezerať si históriu jázd
  • Prehliadať štatistiky
  • Vytvárať výkazy o prevádzke vozidiel
  • Evidovať PHL
  • Spravovať zákazky, vozidlá, vodičov, trasy a pod.
  • Sledovať upozornenia
  • Vytvárať nové lokality na mape (POI)
  • Nastavovať systém, prístupy a pod.

ANDISmonitor sa vyznačuje intuitívnym ovládaním, priaznivou cenou a množstvom užitočných funkcií. Je to plne online systém, čo znamená, že program samotný je umiestnený na serveri prevádzkovateľa a používateľ sa naň pripája prostredníctvom internetu a svojho webového prehliadača. Tým pádom nie je potrebné kupovať, inštalovať ani udržiavať žiaden software a systém je vždy aktuálny a prístupný z ktoréhokoľvek počítača, tabletu alebo mobilného telefónu pripojeného na internet.

Systém ANDISmonitor funguje už takmer 20 rokov a monitoruje vyše 17000 vozidiel po celom svete. Preto máte istotu, že je to rokmi overený systém odskúšaný v rôznych podmienkach na tisíckach rôznorodých vozidiel. A neustále pribúdajú ďalšie.

etthv

ANDISmonitor DEMO

Vyskúšajte si, ako systém ANDISmonitor vyzerá a ako sa ovláda. DEMO je 100%-nou kópiou reálneho systému so všetkými funkciami, avšak obsahuje prednahraté dáta a nemožno v ňom meniť ani ukladať žiadne nastavenia. DEMO slúži len na prezentačné účely.

 

Success story

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia