Zariadenie Q-BOX

etthv

 

Q-BOX je bezmontážna jednotka určená na monitorovanie bytu alebo iných priestorov.

Q-BOX Vám poskytne cenné informácie, ako napríklad

 vypadla elektrina vo Vašom byte
 niekto sa vlámal do Vašej chaty
 teplota vo Vašej chalupe je príliš nízka
 a mnohé iné


Q-BOX umožní Vašim deťom, chorým alebo starým príbuzným, aby mohli v prípade potreby privolať pomoc jednoduchým stlačením tlačidla.Vďaka Q-BOXu môžete zapnúť kúrenie vo Vašej chate skôr, ako tam prídete.

S celým zariadením môžete komunikovať a ovládať ho odkiaľkolvek pomocou Vášho mobilného telefónu.

 

Detailné informácie

Q-BOX sleduje narušenie priestoru, výpadok elektrickej siete, teplotu a pod. Slúži aj na privolanie pomoci a ovládanie elektrických spotrebičov na diaľku. Základnou funkciou jednotky je jednoduché zabezpečenie stacionárneho objektu pomocou snímača pohybu (PIR). Je vhodné na ochranu objektov s jedným prístupom/vchodom, typickým príkladom je panelákový byt. Jednotka nevyžaduje žiadnu montáž. Po vložení aktivovanej SIM karty stačí jednotku položiť alebo zavesiť na vhodné miesto a pripojiť sieťový napájač. Identifikácia oprávneného prístupu sa vykonáva pomocou čipových kľúčov (Dallas kľúč, iButton). Diaľkové ovládanie, monitorovanie a záznam udalostí sa vykonáva buď pomocou SMS správ (verzia SMS) alebo prostredníctvom web, resp. wap aplikácie (verzia GPRS). Pomocou SMS možno zapnúť alebo vypnúť aj samotné zabezpečenie.

Alarmové SMS správy sú doručované na zvolené mobilné telefóny v prípade:

  • výpadku elektrickej siete
  • straty spojenia jednotky s centrálou (len verzia GPRS)
  • narušenia objektu
  • otvorenia krabice zariadenia

Jednotka poskytuje aj možnosť ochrany chorých a starých ľudí alebo detí - malé bezdrôtové tlačidlo "Panika" po stlačení vyšle poplachové SMS správy na vybrané telefóny. Jednotka tiež meria teplotu v objekte a umožňuje ju oznámiť na diaľku. Súčasťou súpravy je aj bezdrôtová zásuvka, ktorá slúži na ovládanie ľubovolného spotrebiča na diaľku, napríklad vykurovacieho telesa, svetla a pod. Stavové správy posiela jednotka Q-BOX buď pravidelne, len pri udalostiach alebo na dotaz.

Success story

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia