Kontakty

 atzmse

Sídlo firmy a fakturačná adresa

ANDIS, spol. s r.o.
Jamnického 10
841 05 Bratislava

Adresa prevádzky

ANDIS, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

 

 

Telefónne čísla

vedenie spoločnosti: +421 2 5465 1881
oddelenie servisu: +421 2 5465 1882
oddelenie vývoja HW: +421 2 5465 1883

 

e-mailové adresy

spoločnosť: ANDIS(a)ANDIS.sk
pracovníci: m.priezvisko(a)ANDIS.sk
objednávky: obchod(a)ANDIS.sk
servis: servis(a)ANDIS.sk

 

Identifikačné údaje

OR Bratislava I, oddiel sro, vložka 5705/B
IČO: 31357741
DIČ: 2020344469
IČ DPH: SK2020344469

IBAN (SlSp): SK31 0900 0000 0051 5987 5354
IBAN (TB):     SK47 1100 0000 0029 4005 6660

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia