Vývoj hardware a software na zákazku

atzmse

 

ANDIS ponúka široké portfólio služieb v oblasti vývoja hardware a software na zákazku, hlavne v piatich základných oblastiach pôsobenia a prakticky v ktoromkoľvek sektore hospodárstvaZákazkový vývoj však nevníma ako samostatný vývoj hardware a software, ale ako poskytovanie komplexnej služby, ktorej cieľom je efektívne vyriešiť problém klienta alebo pomôcť mu s jeho projektom. To často zahŕňa vývoj hardware aj software súčasne, pretože mnohé riešenia si vyžadujú ich tesné prepojenie. Práve v tomto bode ANDIS využíva svoju najväčšiu konkurenčnú výhodu a pridanú hodnotu a tou je schopnosť plnohodnotne vyvinúť software, ale zároveň aj hardware ako neoddeliteľné súčasti celkového riešenia.

 

Tento fakt prináša klientovi celý rad výhod:

 

JEDINÝ PARTNER

Celý projekt od začiatku až do konca rieši klient len s firmou ANDIS, čo

výrazne prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu logistiky celého projektu.

KOMPATIBILNÉ RIEŠENIE

Hardware a software ako časti riešenia navzájom perfektne

spolupracujú, keďže sú tvorené súčasne jedným tímom ľudí v rámci jednej

firmy.

MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA RIEŠENIA

Ako tvorcovia hardware aj software vieme produkty upravovať presne podľa

požiadaviek a potrieb zákazníka.

EKONOMICKÉ VÝHODY

Objednanie hardware aj software len vo firme ANDIS je ekonomicky,

logisticky aj administratívne výhodnejšie ako objednávanie

jednotlivých súčastí projektu samostatne u viacerých dodávateľov.

POHODLNÝ SERVIS

Servis a popredajné služby sa riešia znovu len s firmou ANDIS, čím

odpadá potreba servisovania jednotlivých súčastí projektu nezávisle

u viacerých dodávateľov.

 

ANDIS teda ponúka unikátne na mieru šité riešenia presne podľa potrieb a zadania klienta. Z toho vyplýva, že ANDIS dokáže riešiť rôznorodé projekty. Od tých najjednoduchších až po komplexné projekty s množstvom parametrov a prepojení. Od jednoduchého emulátora pamäte závodného vozidla, cez elektronický teplomer/tlakomer určený do extrémnych podmienok dva kilometre hlbokého vrtu až po komplexný systém pre GPS monitoring vozidiel ANDISmonitor, ktorý nonstop sleduje pohyb tisícok vozidiel súčasne a desiatky parametrov každého z nich.

Takéto riešenia v praxi vyžadujú vývoj hardware a software na zákazku, pretože riešeniam bez kompromisov väčšinou nevyhovujú sériovo vyrábané produkty a je teda potrebné vyvinúť ich prakticky od nuly a na mieru pre daný projekt. V tejto oblasti je firma schopná zabezpečiť komplexné služby od počiatočných konzultácií so zákazníkom cez analýzu problému, projektovú prípravu, vývoj a výrobu prototypu až po výrobu malej série a vyhotovenie technických podkladov pre opakovanú výrobu. Spolupráca s našimi overenými partnermi nám umožňuje pracovať aj na technologicky náročných projektoch, zabezpečiť sériovú výrobu a poskytovať súvisiace služby. Firma využíva svoj duševný potenciál aj na poskytovanie konzultačných a expertných služieb v oblasti elektrotechniky. Servisná činnosť je doplnková a je orientovaná na špeciálne prístroje malých sérií.

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia