Zrealizované projekty

atzmse

 

Za vyše 25 rokov vývoja hardware a software na zákazku ANDIS úspešne zrealizoval množstvo zaujímavých projektov. Táto sekcia združuje informácie o všetkých týchto projektoch. Pre väčšiu prehľadnosť sú projekty podelené do troch skupín podľa oblastí pôsobenia, sektorov hospodárstva a extrémnych parametrov. Každá z prvých dvoch skupín obsahuje technické opisy všetkých projektov, avšak každá z týchto skupín delí tieto projekty do iných kategórií. Tretia skupina je špeciálna, pretože namiesto technického opisu predstavuje príbehy vybraných projektov. Do tejto skupiny sme vybrali len tie najzaujímavejšie projekty. 


Prehliadať zrealizované projekty podľa:

am06a

Oblastí pôsobenia

Činnosť firmy ANDIS možno rozdeliť na päť základných oblastí, ktoré sú predstavené aj na homepage. Táto sekcia teda delí všetky projekty do týchto piatich oblastí, ktoré tvoria kostru činností firmy.

 

am06a

Sektorov hospodárstva

Všetky projekty v tejto skupine sú podelené podľa sektorov hospodárstva, ktorých sa týkal či už predmet daného projektu, alebo v ňom pôsobil samotný klient.

am06a

Extrémnych parametrov

Ide o výnimočnú sekciu, pretože vybrané projekty z predošlých dvoch skupín predstavuje v úplne inom svetle. Všetky projekty v tejto kategórií obsahujú nejaký "extrémny" parameter, ktorý najlepšie vystihuje ich podstatu a výnimočnosť. Jednotlivé projekty sú popísané formou vtipného príbehu, ktorý ale mnohokrát povie viac, než len sterilný technický opis. Nahliadnite za oponu tých najzaujímavejších projektov a spoznajte bližšie proces ich vývoja a na základe toho aj celkový prístup firmy k tvorbe riešení.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia