PROJEKTY VEDECKO-VÝSKUMNÉHO CHARAKTERU S VYUŽITÍM VÝSLEDKOV ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU
Vzorový projekt
Extrémne citlivý snímač pnutia
  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt, na ktorom máme najmenší podiel
  • KLIENT: Fyzikálny ústav SAV
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia