Zameranie firmy

Všetko, čo robíme, je elektrotechnika, elektronika a informatika. Analógová aj digitálna, spotrebná, priemyselná aj vojenská. Od návrhu až po realizáciu. Opakovaná výroba alebo unikátny vývoj a kusová výroba na mieru. Od plošného spoja s jednotlivými súčiastkami cez firmware a software až po komplexné zariadenia a systémy. A samozrejme poskytovanie služieb v tejto oblasti.

Naše produkty a služby často obsahujú meranie rôznych elektrických veličín – napr. napätie, prúd, výkon, energia a neelektrických veličín – napr. teplota, vlhkosť, tlak, koncentrácia plynov, čas, rýchlosť, otáčky, poloha, množstvo/spotreba paliva.

Ide najmä o prístroje, ktoré bežne nie sú na trhu, alebo sú na ne kladené náročné požiadavky, či už na presnosť alebo na prevádzkové podmienky. Navyše je ich možné prispôsobiť požiadavkám a potrebám zákazníka.

Súčasťou našich produktov a služieb sú veľmi často komunikačné a informačné technológie. Na komunikáciu využívame drôtové technológie – RS-232, RS-485, ethernet, zbernice CAN, M-BUS, MODBUS, USB, bezdrôtové siete WiFi, Bluetooth, GSM – od CSD a SMS cez GPRS až po LTE a iné. Na identifikáciu slúžia systémy iButton a RFID.

Vyvíjame zariadenia a programy na zber údajov, prenos na diaľku a následné spracovanie, vyhodnotenie a prezentáciu údajov – systémy s architektúrou klient-server, webové aplikácie a portálové riešenia, embedded software, software pre podporu pracovníkov v teréne, mobilné aplikácie.

Viacero našich informačných systémov prevádzkujeme na našich serveroch a poskytujeme zákazníkom ako službu. Zabezpečujeme pritom neprerušovanú prevádzku, posielanie notifikácií podľa potrieb zákazníkov, automatické exporty zákazníkom a tretím stranám a špeciálne služby, napr. generovanie náhradných hodnôt v prípade výpadkov komunikácie, resp. iných technických problémov.

Pri vývoji a výrobe unikátnych zariadení, prístrojov alebo modulov používame a upravujeme najvhodnejšie dostupné mechanické diely a v prípade potreby ich aj navrhujeme a vyrábame na mieru použitím 3D tlačiarne.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia