Projekty podľa oblastí pôsobenia

Na to, aby ANDIS dokázal riešiť problémy klientov a vyvíjať hardware a software na zákazku, poprípade sériové produkty, musí efektívne využívať množstvo technických oblastí vývoja. Opis činnosti firmy ANDIS v tej ktorej technickej oblasti nájdete v nasledujúcich sekciách, spolu s odkazmi na projekty charakteristické pre tú ktorú oblasť. Spomenuté oblasti nepredstavujú úplný výpočet okruhov, ktorým sa venujeme. Ak si to projekt vyžaduje, sme plne schopní venovať sa aj iným oblastiam. Zároveň sa neustále učíme nové veci a prispôsobujeme aktuálnej situácií podľa potreby.© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia