Meranie

etthv

 

V tejto oblasti sa ANDIS zaoberá meraním rôznych neelektrických veličín - napr. teplota, vlhkosť, tlak, koncentrácia plynov, ako aj elektrických veličín - napätie, prúd, výkon, energia. Orientuje sa najmä na prístroje, ktoré bežne nie sú na trhu, alebo sú na ne kladené náročné požiadavky, či už na presnosť alebo na prevádzkové rozsahy. Navyše je ich možné prispôsobiť požiadavkám a potrebám klienta. Produkty sa presadzujú v odvetviach priemyslu, v energetike a inde.

ANDIS sa vo väčšej miere venuje diaľkovému odpočtu elektromerov. Navrhuje tiež špeciálne moduly na sledovanie prevádzkových parametrov v elektrorozvodnej sieti. Tvorí software a ponúka služby súvisiace s meraním, vyhodnocovaním a riadením spotreby v malých a stredných prevádzkach. Samozrejmosťou je konzultačná činnosť a expertízy.

Ďalšími oblasťami záujmu firmy sú špeciálne meracie prístroje malých sérií slúžiace na meranie otáčok, polohy, spotreby paliva a podobne, najmä v automobilovej technike. ANDIS ponúka aj zariadenia napojené na zbernice CAN a FMS.

Projekty/produkty:

Elektronický teplomer/tlakomer pre hĺbkové vrty

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Presnosť merania tlaku v širokom rozsahu a mimoriadne náročných podmienkach
 • KLIENT: NAFTA a.s.

Merače koncentrácie technických plynov

 • KLIENT: Mikrotrade s.r.o.

Modul na meranie tankovaní a úbytkov pohonných látok v nádrži vozidla

 • KLIENT: Infocar a.s.

Teplomer pre energetiku MM485Tv2

 • KLIENT: Schrack Technik

Bezdrôtový teplomer

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Gyroskopický snímač otáčok AWA

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Modul AIL09-IES v spolupráci s firmou Schrack Technik s.r.o.

 • KLIENT: Distribučné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí

Jednosmerný elektromer AEM11-PS

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Štúdie SEPS

 • KLIENT: SEPS

Merací prevodník napätia

 • KLIENT:  SIEMENS / ŽSR

AIL12 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

 • KLIENT:  IFT InForm Technologies

AIL15 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

 • KLIENT:  Schrack Technik
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia