Najextrémnejšie projekty

etthv

 

Spomedzi všetkých doteraz zrealizovaných projektov sme vybrali tie, ktoré nejakým spôsobom „vyčnievajú z radu“. Sú to projekty, ktoré charakterizujú najrôznejšie extrémne parametre, ktoré sú ku každému projektu uvedené. Od extrémne krátkeho času na realizáciu až po extrémne náročné podmienky, v ktorých musí produkt fungovať. Práve takéto projekty dokonale preverili kvality vývojárov, posunuli firmu dopredu a dokázali, že v ANDISe platí známe príslovie „kde je vôľa, tam je cesta“. Preto sa ani Vy nebojte osloviť nás s Vašim projektom, nech je akokoľvek „extrémny“. Nakoniec, ANDIS má už „zopár“ extrémnych projektov úspešne za sebou, ako môžete vidieť aj na nasledujúcich príkladoch...

am06a

Elektronický teplomer/tlakomer pre hĺbkové vrty

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Presnosť merania tlaku v širokom rozsahu a mimoriadne náročných podmienkach
 • KLIENT: NAFTA a.s.

 

am06a

Hodiny jednotného času

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Požiadavky na mechanickú odolnosť triedy military
 • KLIENT: Špeciálne systémy a software, a.s.
am06a

Zariadenie na kontrolu meracieho systému elektrickej energie na lokomotívach

 • EXTRÉMNY PARAMETER: (Takmer) nereálny termín dodania
 • KLIENT: Siemens s.r.o.
am06ab

GPS/GSM monitorovacie jednotky

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Široké portfólio s dlhoročnou kompatibilitou, ocenenie za patentované riešenie a export
 • KLIENT: Obchodní partneri
am06-c

Systém na online GPS monitoring vozidiel ANDISmonitor

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Počet klientov, veľkosť aplikácie a množstvo spracovávaných údajov v prevádzke 24 hodín denne
 • KLIENT: Obchodní partneri
 am04-d

Program na synchronizáciu meraní energie

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s najzávažnejším tlačidlom
 • KLIENT: Görlitz Austria GmbH

 

 am04-d

Program pre ručný terminál na odpočet údajov z elektromerov

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Najvyššia efektivita práce
 • KLIENT: E.ON IT Slovakia spol. s r.o.
 
 am04-d

On-line emulátor

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s najhorším koncom
 • KLIENT: Automobilový pretekár

 

 am04-d

 Extrémne citlivý snímač pnutia

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt, na ktorom máme najmenší podiel
 • KLIENT: Fyzikálny ústav SAV

 

 am04-d  Monitorovacie jednotky stacionárnych objektov
 • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt s nečakaným účinkom
 • KLIENT: Obchodní partneri
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia