Projekty podľa sektorov hospodárstva

Za takmer 20 rokov vývoja hardware a software na zákazku ANDIS úspešne zrealizoval množstvo zaujímavých projektov. Pritom jednotlivé projekty sú navzájom natoľko rôznorodé, že je ťažké, ba priam nemožné nájsť ich spoločného menovateľa. To svedčí o šírke schopností firmy a odhodlanosti riešiť každý zaujímavý projekt. Pri troche zjednodušenia by sa dalo povedať, že väčšina problémov resp. projektov, ktoré ANDIS riešil a rieši, sa týka technických oblastí, zvlášť elektrotechniky. Avšak častokrát sú tieto riešenia súčasťou väčších celkov a projektov, ktoré sa už ale rozprestierajú naprieč všetkými oblasťami hospodárstva a ľudských aktivít. Aj preto môžeme tvrdiť, že našimi klientami sú firmy prakticky zo všetkých sektorov hospodárstva.

Veľký počet a variabilita sektorov a zrealizovaných projektov svedčia o flexibilite a schopnosti firmy zorientovať sa v každej oblasti hospodárstva a prakticky v akejkoľvek problematike. Nasledujúce sekcie charakterizujú uplatnenie našich produktov v jednotlivých sektoroch a uvádzajú konkrétne príklady úspešne zrealizovaných projektov. Práve Váš projekt môže byť ďalší...© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia