Spolupráca na vytvorení vedecko-výskumného pracoviska, projekt Energoz

etthv

 

  • KLIENT: Slovenská akadémia vied

ENERGOZ – Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied začal v máji 2010 s realizáciou projektu s názvom „ Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“. Hlavným cieľom projektu je aplikovaný výskum a transfer technológií v oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie s dôrazom na využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve. Medzi hlavné aktivity projektu patrí získanie a využívanie elektrickej a tepelnej energie z alternatívnych zdrojov, vytvorenie demonštračného smartgridu a efektívne manažovanie spotreby energie. Partnermi TI SAV v projekte „ Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“ sú Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a STU Bratislava.

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia