Výskum a vývoj

etthv

 

Firma sa venuje vývoju zariadení, programov a ucelených systémov pre rozšírenie vlastného portfólia produktov, pre zmluvných partnerov a pre každého nového klienta, ktorého oslovujú naše produkty, služby, skúsenosti a prístup k riešeniu jeho problému.

Taktiež rieši projekty vedecko-výskumného charakteru. V tejto oblasti má ANDIS tesnú nadväznosť na základný výskum a aplikuje výsledky základného výskumu do praxe. Prebieha spolupráca s univerzitnými pracoviskami a ústavmi SAV. Firma tiež participuje na projektoch vyžadujúcich aplikačný výstup vedecko-výskumných poznatkov.

Projekty/produkty:

Všetky naše projekty a produkty – ponúkame výhradne hardware a software vyvinutý našou firmou

  • KLIENT: Rôzni odberatelia

Interaktívny projektový portál

  • KLIENT: STU

Výukový programátor

  • KLIENT: FEI STU

Extrémne citlivý snímač pnutia

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt, na ktorom máme najmenší podiel
  • KLIENT: Fyzikálny ústav SAV

Spolupráca na vytvorení vedecko-výskumného pracoviska, projekt Energoz

  • KLIENT: Slovenská akadémia vied

Meranie spotreby minibusov

  • KLIENT: ČVUT
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia