ACM14 - komunikátor pre odpočty elektromerov

etthv

 

ACM14 je komunikátor určený na automatický diaľkový odpočet elektromerov. Je využívaný najmä na diaľkový odpočet IMS elektromerov (napríklad v rámci miestnych distribučných sústav) ako aj fakturačných elektromerov regionálnych distribučných sústav (ZSDis, SSE-D, VSD) za účelom fakturácie resp. zasielania údajov na OKTE, RDS a SEPS. Komunikátor ACM14 je kompatibilný s našou vlastnou centrálou IMS, ktorú je možné využiť v rámci balíkov služieb pre miestne distribučné sústavy (MDS), obnoviteľné zdroje energie (OZE) ako sú napr. fotovoltické elektrárne ako aj priemyselné parky a pod. ACM14 bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval pri inštalácii a uvedení do prevádzky žiadne oživovacie resp. konfiguračné úkony, aby bol pri prevádzke úplne bezobslužný, bezúdržbový a maximálne spoľahlivý.

Komunikátor ACM14 je vhodný na diaľkový odpočet mnohých bežne používaných typov elektromerov s komunikačnými protokolmi STN EN 62056-21 ako aj DLMS (HLDC). Napríklad elektromery od spoločnosti EMH (LZQJ, LZQJ-XC, DIZ, ...), Landis & Gyr (E550, E650, …), Iskraemeco (MT382, MT880, ...), Sanxing (SX5A2) a ďalšie. Komunikátor ACM14 dokáže vykonávať diaľkový odpočet viacerých typov fakturačných elektromerov (IMS) používaných troma regionálnymi distribučnými sústavami v SR (ZSDis, SSE-D, VSD).

Množinu podporovaných typov elektromerov neustále rozširujeme na základe potrieb zákazníkov. Komunikátor ACM14 je k elektromeru možné pripojiť cez rozhranie RS-485 resp. cez optickú sondu. V prípade pripojenia cez rozhranie RS-485 je komunikátor schopný vykonávať odpočet viacerých elektromerov súčasne, čím výrazne šetrí vstupné náklady na zriadenie diaľkového odpočtu IMS. Komunikátor ACM14 sa vyrába v prevedení so vstavaným GSM modemom aj v prevedení s pripojením cez Ethernet. Podľa typu komunikačného protokolu pripojeného elektromera je komunikátor schopný pracovať v režime PUSH (teda samočinný odpočet elektromera podľa zadefinovaného plánu a zasielanie odčítaných údajov na FTP server), PULL (odpočet elektromera sa riadi príkazmi z centrály) resp. v kombinovanom režime.

Komunikátor je vybavený možnosťou automaticky na diaľku aktualizovať jeho firmware.

Detailné informácie

  • rozhranie k elektromeru: RS-485 (ACM14-RE, ACM14-RG, ACM14-DLMS) alebo optická hlava cez RS-232 (ACM14-OE, ACM14-OG)
  • vstupný protokol: STN EN 62056-21 resp. DLMS (HLDC)
  • obsah odpočtu: registre vrátane fakturačných a kumulatívnych, profily, kvalitatívne parametre siete atď.
  • interval odpočtu: typicky každých 15 minút resp. individuálne nastaviteľný
  • montáž na DIN lištu

 

ČINNOSŤ KOMUNIKÁTORA

Činnosť a stav komunikátora sú signalizované pomocou LED diód. Diódy informujú o pripojení napájania, stave spojenia s elektromerom, stave pripojenia na sieť a o vykonávaní diaľkových odpočtov elektromera.

PUSH, PULL AJ KOMBINOVANÝ REŽIM

Komunikátor vykonáva komunikáciu s elektromerom a jeho odpočet podľa definovaného plánu (PUSH). Alternatívne je diaľkový odpočet elektromera riadený z centrály AZD a vykonáva sa na vyžiadanie (PULL). V prípade potreby je možné obe funkcie skombinovať.

KONFIGURÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Komunikátor ACM14 nevyžaduje žiadnu konfiguráciu ani podobné úkony pri uvedení do prevádzky. Jediným úkonom (u verzií so vstavaným modemom) je prípadné vloženie SIM karty v prípade, že SIM karta nie je súčasťou dodávky. Komunikátor ACM14 dokáže pravidelne synchronizovať hodiny elektromera s použitím NTP servera.

AKTUALIZÁCIA SW KOMUNIKÁTORA NA DIAĽKU (OTA)

Komunikátor je vybavený možnosťou automaticky na diaľku aktualizovať jeho FW – program, podľa ktorého pracuje.

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia