Výskum a vývoj

etthv

 

V tomto sektore ANDIS rieši projekty vedecko-výskumného charakteru. Často majú tesnú nadväznosť na základný výskum, výsledky základného výskumu sa aplikujú do praxe. Prebieha spolupráca s univerzitnými pracoviskami a ústavmi SAV. ANDIS sa tiež zúčastňuje na projektoch vyžadujúcich aplikačný výstup vedecko-výskumných poznatkov.

Príklad projektu v sektore veda a výskum:

Extrémne citlivý snímač pnutia

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt, na ktorom máme najmenší podiel
  • KLIENT: Fyzikálny ústav SAV

Spolupráca na vytvorení vedecko-výskumného pracoviska, projekt Energoz

  • KLIENT: Slovenská akadémia vied

Meranie spotreby minibusov

  • KLIENT: ČVUT
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia