Riadenie semaforov testovacieho okruhu VW Bratislava

etthv

 

  • KLIENT: VW Bratislava

Projekt pozostáva z hardware a software časti. Hardware časť zahŕňa rádiostanicu a jej rozširujúci modul, ktorý bol vyvinutý pre tento účel. Toto hardware vybavenie je prepojené so semaformi umiestnenými na viacerých miestach testovacej trate pre automobily v závode VW v Bratislave. Rozširujúci modul umožňuje vykonávať riadenie semaforov pomocou rádiostanice. Vodiči testovaných áut ako aj dispečeri testovacieho strediska majú k dispozícii vysielačky, pomocou ktorých vedia v prípade problému na trati zapnúť signalizáciu na semaforoch. Povel na zapnutie semaforov príde z vysielačky na centrálu a riadiaci software na centrále zabezpečí zapnutie semaforov ako aj overenie, že k nemu skutočne došlo. Riadiaci software zároveň v pravidelných intervaloch plne automaticky testuje celý systém a automaticky hlási obsluhe, ak systém nie je plne funkčný. Samozrejmosťou je vedenie prevádzkových záznamov o chode systému a poveloch.

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia