M.E.D. - diaľkové energetické merania

 

 

 

 

 

 

 

  • ROK: 2010

M.E.D. je programový systém na zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov z energetických meraní. Umožňuje vykonávať automatizovaný diaľkový odpočet elektromerov, plynomerov, vodomerov, meračov tepla atď. Namerané údaje sú prenášané na centrálu systému, kde sú spracované a uložené. Systém M.E.D. poskytuje svojim používateľom okamžitý aj integrálny prehľad o spotrebe a výrobe energie, tvorí štatistiky a reporty podľa požiadaviek zákazníka, odosiela zákonom stanovené údaje do OKTE, a.s., RDS, a SEPS a.s.  a tvorí fakturačné podklady, kvalifikovane tvorí predikcie aj náhradné hodnoty pri výpadkoch merania, varuje používateľa pri výpadkoch alebo iných poruchách v dodávke resp. výrobe energie. Umožňuje rozdeľovať celkovú spotrebu na čiastkové alebo naopak vypočítať celkovú spotrebu energie na základe čiastkových meraní. Prispieva k jednoduchému rozpočítavaniu nákladov a k ich úspore. Spracovanie a využitie týchto údajov je možné nespočetnými spôsobmi a záleží len na požiadavkách konkrétneho zákazníka.

Systém M.E.D. je ponúkaný formou služby, zákazník do neho pristupuje odkiaľkoľvek pomocou webstránky (webovej aplikácie) a je možné ho rozširovať o nové funkcie podľa požiadaviek zákazníka. Údaje zo systému je možné exportovať pre ďalšie spracovanie. Systém M.E.D. dokážu využiť všetci, od malých výrobcov a spotrebiteľov až po veľké firmy s desiatkami a stovkami odberných miest.

Automatické posielanie údajov do OKTE, tvorba predikcií a náhradných hodnôt

Na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike sú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení povinní od 1. júla 2013 pristupovať a vkladať údaje o výrobe a vlastnej spotrebe elektriny do informačného systému OKTE, a.s., ako aj zasielať ich pravidelné predikcie. Systém M.E.D. spoločnosti ANDIS dokáže tento proces plne automatizovať a zároveň tieto predikcie aj automaticky vypočítať. Zároveň vie vytvoriť náhradné hodnoty výroby. Tak odbúra administratívu s tým spojenú a teda šetrí váš čas a peniaze.

 

Ponuka služieb na novom webe www.e-metering.sk

Všetky informácie o systéme M.E.D. aj s ponukou služieb pre výrobcov, distribútorov aj dodávateľov elektrickej energie nájdete na novom samostatnom webportáli www.e-metering.sk

 

Novinky

Prečítajte si novinky súvisiace s plnením zákonných povinností pre výrobcov elektriny (napr. FVE, BPS a iné) alebo distribútorov, teda miestne distribučné spoločnosti.

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia