Zariadenie AWAX

etthv

 

AWAX je zariadenie na diaľkové monitorovanie, povelovanie a zabezpečenie priemyselných objektov, napríklad pracovných hál, strojovní, serverovní, technologických miestností a podobne. Je určené špeciálne pre firemné prostredie.

AWAX Vám poskytne informácie z rôznych vstupov a snímačov.

Umožňuje ovládať technologické zariadenia.

Obsahuje externé sériové linky na pripojenie ďalších zariadení a rozhraní podľa požiadaviek zákazníka.

Zariadenie možno upraviť na mieru pre potreby zákazníka.

 

Detailné informácie

Zariadenie AWAX slúži na diaľkové monitorovanie, povelovanie a zabezpečenie firemných a priemyselných objektov. AWAX dáva k dispozícii informácie o digitálnych vstupoch, teplotných snímačoch a obsahuje aj možnosť ovládať technologické zariadenia. Konfigurácia zariadenia je prístupná cez SMS správy. Vstupy disponujú funkciou alarmového stráženia v zónach. Stráženie systému sa ovláda cez SMS, iButton kľúč alebo RFID karty. Systém AWAX je modulárny, umožňuje pripojiť bezdrôtové teplomery, snímače zrýchlenia a tiež univerzálne vstupy snímačov tretích strán s logickým výstupom. Zariadenie disponuje externými sériovými linkami, kam je možné podľa požiadaviek zákazníka pripojiť ďaľšie zariadenia a rozhrania. Zariadenie je tiež možné upraviť na mieru pre potreby zákazníka.

 

 

am06a

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia