Meranie spotreby minibusov

etthv

 

 • KLIENT: rôzni odberatelia

AEM10-FD je merací modul určený na trakčne-energetické merania na koľajových a cestných vozidlách s elektrickou trakciou.

Medzi jeho základné vlastnosti patria:

 • Nepretržité meranie minimálnej, strednej a maximálnej hodnoty napätia, prúdu a výkonu
 • Nepretržité meranie energie
 • Pravidelný minútový záznam energie, minimálnej, strednej a maximálnej hodnoty napätia, prúdu a výkonu
 • Kapacita pamäte pravidelných minútových záznamov je posledných 33 000 záznamov
 • Krátkodobé rýchle meranie okamžitých hodnôt napätia a prúdu spúšťané operátorom
 • Možnosť voľby periódy záznamu krátkodobého rýchleho merania 10ms , 100ms, 1s
 • Kapacita pamäte pri krátkodobom rýchlom meraní max. 180 000 záznamov
 • Výstup na komunikačný/nadradený systém prostredníctvom RS-485, protokol podľa normy EN 62056-21, režim C
 • Prostredníctvom ovládacieho SW na PC možnosť vyčítania nameraných údajov do výstupného .csv súboru
 • Hodiny reálneho času so zálohou na 10 rokov

Príklady aplikácií:

 • Fakulta dopravní ČVUT v Prahe - Dlhodobé meranie spotreby elektrobusu v Prahe
 • BUSE Blansko - Meranie spotreby rôznych prvkov elektroinštalácie v prostriedkoch MHD

 

 

aem10fd

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia