Extrémne citlivý snímač pnutia

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Projekt, na ktorom máme najmenší podiel
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Výskum a vývoj
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Veda a výskum
  • KLIENT: Fyzikálny ústav SAV
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Vladislav Valent

Keďže všetci spoločníci ANDISu sú pôvodom pracovníci dnešnej FEI STU, nikdy sme sa nevyhýbali vedecko-technickým projektom, práve naopak – každý návrat na akademickú pôdu bol pre nás vítanou zmenou nášho životného rytmu, príležitosťou na oprášenie starých spomienok a zároveň zdrojom nových informácií a výzvou urobiť niečo „mimoriadne“.

A tak to bolo aj v tomto prípade. Nositeľom projektu bol Fyzikálny ústav SAV, do spolupráce sme boli prizvaní práve vďaka našej otvorenosti voči akademickému svetu, v ktorom ešte aj dnes platia fyzikálne zákony.

Celý projekt trval niekoľko rokov, my sme mali možnosť spolupracovať s touto špičkovou vedeckou inštitúciou až v jeho finálnej časti. Pracovníci SAV dlhé roky vyvíjali špeciálny magnetický materiál, ktorý svojimi vlastnosťami otváral doslova nevídané obzory pre nové technické aplikácie. Každý, kto pracoval v základnom výskume, v akomkoľvek odvetví vedy, vie aké je náročné vymyslieť niečo čo ešte nikto nevymyslel a následne nájsť pre takýto cenný teoretický výsledok aj užitočnú praktickú aplikáciu.

Fyzikálnemu ústavu SAV sa to podarilo. Spomínaný magnetický materiál mal naozaj mimoriadne vlastnosti a oni dokázali tieto vlastnosti nielen objaviť a opísať vzorcami, ale aj prakticky využiť. Navrhli snímač pnutia s extrémnou citlivosťou. Cieľ bol veľmi ambiciózny – snímač s rozmermi približne 10 centimetrov, priskrutkovaný na vnútornú stenu tunela alebo konštrukcie mosta, mal zaregistrovať mikroposuny, spôsobené pohybmi vrchnej časti zemskej kôry, starnutím betónovej steny alebo únavou obrovskej železnej konštrukcie. Dlhodobé meranie a vyhodnocovanie mikroposunov by umožnilo sledovať „vývoj“ týchto neživých gigantov, odhaľovať skryté technické chyby a predchádzať možným následkom.

Pre ilustráciu citlivosti takéhoto snímača si predstavte nasledovnú ukážku: na stole je vo vodorovnej polohe jedným koncom upevnená železná konzola s prierezom približne 1x5 cm, dĺžky povedzme 20 cm. Na bočnej strane konzoly je pripevnený snímač pnutia s príslušnou elektronikou a vyhodnocovacím systémom. Keď potom položíte bežnú papierovú vizitku na túto železnú konzolu, viete čo sa stane? To je predsa jasné! Zohne sa! Každopádne zohne sa tak, že snímač pnutia to spoľahlivo zaregistruje.

Na tomto projekte sme sa zúčastnili aj my a prispeli sme svojím malým dielom k jeho realizácii. Ale obdiv si zaslúžia pracovníci SAV – vidieť vizitku ako ohýba železnú konzolu, to bol naozaj zážitok.

Technické informácie o projekte

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia