Elektronický teplomer/tlakomer pre hĺbkové vrty

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Presnosť merania tlaku v širokom rozsahu a mimoriadne náročných podmienkach
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Meranie
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Chémia
  • KLIENT: NAFTA a.s.
  • ROK: 2002
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Július Kovács

Informácia o tom, že spoločnosť Nafta Gbely, a.s. hľadá dodávateľa špeciálneho meracieho zariadenia na kontrolu hĺbkových vrtov v súvislosti s prevádzkou prírodných zásobníkov plynu sa k nám dostala náhodou. Pravdu povediac, dostala sa k nám ako perlička – na toto si sotva niekto trúfne. Stačí uviesť základné požiadavky a každý technik si povie: rýchlo preč! Tu sú: meranie teploty v rozsahu 20 až 150°C. Zatiaľ to ide, železo ani kremík sa ešte neroztopia, procesor sa ale trochu zapotí. Meranie tlaku v rozsahu 0 až 400Bar, to už začína byť zaujímavé, ale keď sa povie, že s presnosťou na 0,025%, tak už idú žarty bokom. A to v celom rozsahu tlakov aj teplôt! A ešte tam treba dať napájaciu batériu (v hĺbke 2km pod zemou nie je zásuvka), pričom každý vie, že batérie vysokú teplotu neznášajú. A aby sme nezabudli, celé zariadenie musí byť valec s priemerom do 4cm.

Tak si to zhrňme: treba vyrobiť počítač s extrémne presnou meracou časťou a dať ho do rúry s vonkajším priemerom 4cm aj s batériou tak, aby to celé znieslo teplotu až 150°C a tlak 400kg na každý štvorcový centimeter a bolo schopné merať a zaznamenávať teplotu a tlak bezchybne a s požadovanou presnosťou bez prerušenia niekoľko dní.

Začali sme nad tým uvažovať skôr zo zaujímavosti ako z reálneho odhodlania prijať takúto výzvu. Potešujúce bolo len to, že nebudeme musieť s nikým súťažiť – do takéhoto projektu nikto nepôjde. Už prvé zistenia ohľadom možných senzorov tlaku boli frustrujúce. Oslovili sme cca 8 svetových lídrov na trhu snímačov tlaku, všetky odpovede boli negatívne. Niečo podobné neexistuje. Keď sa nám podarilo cez jeden veľtrh nájsť firmu, čo potrebný produkt mala k dispozícii, bolo rozhodnuté. Ideme do toho. Dali sme ponuku, dojednali podmienky, podpísali kontrakt.

Možno bolo dobre, že sme si celkom dobre neuvedomovali, čo nás čaká, ale projekt sa skončil úspešne. Bolo vyrobených niekoľko kusov, ktoré sa v prevádzke klienta osvedčili. Získali sme aj certifikát, že zariadenie je použiteľné vo výbušnom prostredí – je vlastne trvalo prevádzkované v obrovskom zásobníku plynu.

A na čo si najradšej spomínam? Na prvé skúšky zariadenia a jeho kalibráciu v skúšobni. Keď sa zariadenie uložilo do uzavretej olejovej nádoby a začala stúpať teplota aj tlak. Až do 150°C a 400Bar! Teplota a tlak stúpali aj nám. Samozrejme, všetko bolo riadne navrhnuté a prepočítané, ale tie ručičky na prístrojoch vyzerali hrozivo. Hneď prvé testy boli úspešné – aj z hľadiska odolnosti zariadenia, aj z hľadiska požadovanej presnosti.

Potvrdilo sa nám heslo: kde jeden vidí prekážku, druhý vidí príležitosť.

Technické informácie o projekte

etthv 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia