Elektromechanický manipulátor na testovanie dverí

  • KLIENT: Výrobný podnik
  • ROK: 2021

Cieľom projektu bolo vyvinúť prototyp elektromechanického manipulátora dverí, vrátane obslužného SW s používateľským rozhraním podľa požiadaviek zákazníka. Finálnym produktom je plne automatizovaný programovateľný manipulátor, ktorý slúži na vykonávanie periodického otvárania/zatvárania dverí na technologických zariadeniach, vyrábaných klientom v rámci testovania funkčnosti a životnosti ich výrobkov. Veľkou výzvou pri vývoji sa ukázali požiadavky na presnosť, opakovateľnosť, vyvinutú silu a rýchlosť pohybu mechanickej časti manipulátora. Tieto požiadavky kládli vysoké nároky na výber komponentov ako aj ich implementáciu. Navyše náročné priemyselné prostredie vyžadovalo dôsledne zvážiť konštrukčné riešenie HW časti aj SW vybavenia na splnenie a zabezpečenie spoľahlivej funkčnosti celého systému v priebehu dlhodobého testovacieho cyklu.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia